Mời chào giá sinh phẩm, vật tư tiêu hao

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ giữa Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. 

Nội dung chi tiết xin mời các nhà cung cấp tham khảo tại file gửi kèm sau đây:

CV_moi_bao_gia_sinh_pham.pdf

Trân trọng cảm ơn.


 


Các bài viết liên quan