Mời báo giá vắc xin DPT-VGB-Hib

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 2.000.000 liều vắc xin DPT-VGB-Hib để phục vụ hoạt động của Dự án Tiêm chủng mở rộng.

Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá theo các nội dung chi tiết tại phụ lục của Công văn số 972/VSDTTƯ–KHQT đính kèm sau:

Moi_bao_gia_VX.pdf

Trân trọng cảm ơnvà rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan