Mời báo giá sửa chữa điều hòa tòa nhà số 19 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (lần 2)

Ngày 04/5/2024, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có Thư mời báo giá số 628/VSDTTƯ-HCVT về việc mời báo giá dịch vụ sửa chữa điều hòa tại tòa nhà số 19 của Viện. Thư mời báo giá được đăng tải trên Website của Viện tại địa chỉ: https://nihe.org.vn/vi/moi-bao-gia-sua-chua-dieu-hoa-toa-nha-so-19-cua-vien-ve-sinh-dich-te-trung-uong. Thời gian nhận báo giá đến trước 16 giờ 00 ngày 13/5/2024. 

Tuy nhiên, đến 16 giờ 00 ngày 13/5/2024, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vẫn chưa nhận được báo giá hợp lệ theo yêu cầu trong thư mời báo giá.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ tiếp tục gửi báo giá để Viện có cơ sở xây dựng giá kế hoạch đối với hoạt động trên.

Liên hệ báo giá theo thông tin sau:

Đơn vị cung cấp thông tin và nhận báo giá: Phòng Hành chính - Vật tư, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc Ông Nguyễn Quang, Trưởng phòng Hành chính - Vật tư, Điện thoại: 091.323.0414.

Thời gian nhận báo giá được gia hạn đến trước 16 giờ 00 ngày 23/5/2024. 

Yêu cầu về báo giá cụ thể tại Thư mời báo giá số 628/VSDTTƯ-HCVT được gửi cùng Thư mời này, xem chi tiết tại đây:

Thu_moi_bao_giao-SC_dieu_hoa_nha_so_19-lan_2.pdf

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan