MỜI BÁO GIÁ SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện. Nội dung chi tiết tại file đính kèm sau:

CV_xin_bao_gia_so_524_ngay_27-3.pdf

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập danh mục mua sắm.

Trân trọng cảm ơn!

 


Các bài viết liên quan