Mời báo giá dịch vụ truyền thông

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu xây dựng và phát sóng thông điệp truyền thông cho dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) trong tiêm chủng mở rộng”. 

Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ truyền thông gửi chào giá cho Viện theo yêu cầu chi tiết tại file gửi kèm sau đây:

cv_-2023-1481-1.pdf

Trân trọng cảm ơn 

 


Các bài viết liên quan