Mời báo giá dịch vụ khám sức khỏe

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu khám sức khỏe cho người lao động của Viện. 

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá để Viện có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định. Chi tiết tại công văn gửi kèm sau:

CV_moi_bao_gia_KSK.pdf

Trân trọng cảm ơn

 


Các bài viết liên quan