Mời báo giá cung cấp dịch vụ xử lý rác thải y tế

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng dịch vụ xử lý rác thải là các vật tư sử dụng trong quá trình đóng gói và vận chuyển vắc xin.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá để Viện có cơ sở xây dựng giá kế hoạch đối với hoạt động trên. Chi tiết về các nội dung cần báo giá tại phụ lục 1 đính kèm sau đây:

Thu_moi_bao_gia_-_Huy_vat_tu_dong_goi_vx.pdf

Báo giá xin gửi tới Viện theo thông tin sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính - Vật tư, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian nhận báo giá từ ngày 16/11/2023 đến ngày 27/11/2023. 

Yêu cầu báo giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm. 

Đầu mối tiếp nhận và giải đáp các thông tin liên quan: Trần Tuấn Hải, chuyên viên phòng Hành chính - Vật tư, điện thoại: 090.4332186.

Rất mong nhận được sự hợp tác của của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan