Mời báo giá của dự án UCLA lần 3

Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh trực thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua thiết bị văn phòng năm 2023 phục vụ các hoạt động chuyên môn của Hợp đồng “Tăng cường chăm sóc liên tục người sử dụng ma túy dựa vào nhóm cộng đồng tại Việt Nam” theo chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm sau đây:

Cv10_Khys_l3.pdf

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp gửi báo giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2.

Hồ sơ xin gửi qua đường văn thư theo thông tin sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 024.39716353. 

Hồ sơ báo giá bản mềm xin gửi về địa chỉ email: dauthau1@nihe.org.vn

Thời gian nhận báo giá trước 17 giờ ngày 06 tháng 09 năm 2023. 

Hình thức báo giá: văn bản giấy và file điện tử.

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm. 

2. Catalog, tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của hàng hoá (nếu có).

3. Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan