Lễ Ký kết Khung đối tác Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người

Ngày 23/3/2021 tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết Khung đối tác Một sức khoẻ. Tham dự Lễ ký kết có 140 đại biểu đến từ 60 cơ quan trong nước và quốc tế, trong đó có sự ký kết của 31 đối tác bao gồm 5 Bộ và các đối tác phát triển quốc tế và trong nước cùng ký kết vào Thỏa thuận khung đối Đối tác Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người (MSK), giai đoạn 2011 - 2025. MSK được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả giai đoạn 2016 - 2020 thông qua sự điều phối đa ngành, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 Bộ (NN&PTNT, Y Tế, TNMT) và sự hỗ trợ về tài chính, tri thức, kinh nghiệm của các đối tác phát triển quốc tế và trong nước. 

Đại diện của 3 Bộ và Tổ chức quốc tế

Mục tiêu của MSK là tăng cường xây dựng năng lực thực hiện tiếp cận MSK; kiểm soát dịch bệnh trên người và các tác nhân gây bệnh có nguồn gốc động vật; kiểm soát cúm có nguồn gốc động vật có khả năng gây đại dịch; kiểm soát bệnh dại; kiểm soát kháng kháng sinh; kiểm soát các tác nhân trong môi trường có khả năng tác động đến sức khỏe con người; tăng cường vận động, huy động nguồn lực cho phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, cả ba Thứ trưởng đều bày tỏ cam kết và nỗ lực hết sức nhằm thực hiện Khung đối tác MSK giai đoạn 2021 - 2025, nhất trí cao phương pháp tiếp cận Một sức khỏe là phương pháp tiếp cận hợp tác, đa ngành và xuyên suốt từ cấp địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu trong mối tương tác giữa con người, động vật, thực vật và môi trường vì một mục tiêu chung và duy nhất đó là sức khỏe cộng đồng. 

Các đối tác tham gia lễ ký

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là 1 trong 31 đối tác tham gia ký kết vào khung đối tác này. Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng đại diện tham dự lễ ký. Với chức năng nhiệm vụ và năng lực của mình, Viện được đánh giá là một trong các đối tác quan trọng của nhóm đối tác MSK trong những năm qua và trong giai đoạn 2021-2025.

ThS. Mai Hưng - Phòng KH-HTQT

 


Các bài viết liên quan