Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022)

Ngày 06/02/1985, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định lấy ngày 27/02 hàng năm là Ngày thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày này được xem là ngày tôn vinh các Y, Bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế và Bộ Y tế đã lấy ngày 27 tháng 2 là ngày truyền thống của Ngành.

Việc lấy ngày 27/02 là Ngày truyền thống của Ngành Y tế xuất phát từ sự kiện: Ngày 27/02/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu viết thư gửi Hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955.

Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh có nêu một số ý kiến mà hiện nay vẫn còn mang tính thời sự và là kim chỉ nam cho Ngành y tế

Trước hết là phải thật thà đoàn kết - Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.

Thương yêu người bệnh - Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng.

Xây dựng một nền y học của ta - Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa học dân tộc và đại chúng.

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955

Trong bối cảnh hiện nay, khi dịch bệnh ngày càng bùng phát mạnh đe dọa đến sức khỏe, tính mạng và đời sống của người dân, đặc biệt là đại dịch COVID-19 thì vị trí, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được đề cao. Đồng thời cũng đòi hỏi đội ngũ y, bác sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và xã hội.

Năm 2022 là năm có nhiều thách thức đối với Ngành Y tế nói chung và Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nói riêng khi đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới, tuy nhiên các Thầy thuốc cũng như cán bộ, nhân viên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cùng nhau chiến thắng đại dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ThS. Phạm Tiến  - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan