Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)

Tháng 3/1961, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày Kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh hằng năm.

Trải qua 91 năm với 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp không ngừng được củng cố, lớn mạnh với trên 7,03 triệu đoàn viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện tốt vai trò của mình, nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, các phong trào hành động của Đoàn đã và đang hiệu triệu đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên cả nước tham gia. Hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam với màu áo xanh tươi trẻ cùng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, “Gian khó chí không sờn” đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội, cộng đồng, tô thắm truyền thống 91 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước hiện nay trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đóng góp tích cực, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để xứng đáng là “đội hậu bị tin cậy của Đảng” và tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, trong những năm tới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Năm 2022 là năm các cấp đoàn tổ chức đại hội cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Đoàn Thanh niên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tập trung một số hoạt động sau: Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn chủ chốt; chỉ đạo, định hướng, củng cố chi đoàn trực thuộc; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; chú trọng công tác giáo dục truyền thống của Viện. Đặc biệt đổi mới trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên thích ứng với tình hình dịch bệnh; triển khai các hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng mềm, chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học, viết bài báo... Đẩy mạnh việc triển khai phổ biến, thực hiện Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Y tế. Đặc biệt trước thềm đại hội cần nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên, thanh niên trước thềm Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Đại hội Đại biểu Đoàn cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin sai lệch về Đại hội; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời đưa ngay Nghị quyết của Đại hội vào thực tiễn trong hoạt động đoàn tại cơ sở.

Ngoài ra, năm 2022 là năm có nhiều thách thức đối với Ngành Y tế nói chung và Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nói riêng khi đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới. Tuy nhiên đoàn viên, thanh niên cũng như cán bộ, nhân viên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cùng nhau chiến thắng đại dịch và Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phạm Tiến - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan