Khoá Đào tạo dịch tễ học thực địa cơ bản - Cơ hội nâng cao năng lực cho cán bộ phòng chống dịch

Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa (FETP) Việt Nam được thành lập từ năm 2007 theo quyết định của Bộ Y tế, FETP nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (US CDC). Vào tháng 12 năm 2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức Khoá đào tạo Dịch tễ học thực địa cơ bản đầu tiên cho cán bộ y tế phụ trách công tác phòng chống dịch của khu vực miền Bắc, cùng với sự hỗ trợ của Văn phòng FETP, CDC và WHO. Chương trình FETP được thực hiện nhằm nâng cao năng lực ứng dụng các phương pháp dịch tễ học cơ bản của các cán bộ y tế ở các tuyến trong các hoạt động giám sát, điều tra và đáp ứng các vấn đề y tế công cộng, trước hết là các dịch bệnh truyền nhiễm, từ đó đề xuất, thực hiện các giải pháp can thiệp phù hợp.

Học viên tốt nghiệp và nhận chứng chỉ của khoá FETP cơ bản

Với chương trình gồm 12 tuần đào tạo thông qua 3 hội thảo với tính tương tác cao và kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành về các phương pháp giám sát, điều tra, phát hiện cũng như ứng phó bệnh tật. Thời gian giữa các hội thảo, học viên được quay trở lại đơn vị để thực hiện các bài tập cụ thể liên quan đến công việc cũng như có cơ hội để áp dụng những nội dung đã học vào thực tiễn. Kết quả của bài tập thực địa sẽ được trình bày và đánh giá vào đầu mỗi hội thảo tiếp theo. Trong toàn bộ quá trình thực hiện bài tập, mỗi học viên sẽ có một hướng dẫn viên thực địa, là các học viên FETP cũ, luôn sẵn sàng hướng dẫn, định hướng kế hoạch, phương pháp và nội dung của mỗi công việc cụ thể. Hướng dẫn viên sẽ đồng hành cùng học viên, không chỉ giúp học viên hoàn thành các bài tập thực địa mà còn bổ sung cũng như nâng cao năng lực của học viên sau khoá học. 

Học viên làm việc nhóm và trình bày trong hội thảo FETP

Trong năm 2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức thành công 3 khoá Đào tạo dịch tễ học thực địa cơ bản với 57 học viên đã hoàn thành khoá học và được cấp chứng chỉ. Ngoài ra, trong 20 học viên tốt nghiệp khoá đầu, có 7 học viên đã tiếp học đăng ký tham gia lớp Tập huấn bổ trợ cho hướng dẫn viên FETP cơ bản và trở thành hướng dẫn viên cho các khoá tiếp theo.

Sau khi kết thúc 3 khoá FETP cơ bản, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của các học viên cũng như lãnh đạo tại các đơn vị cử cán bộ đi học:

“Chương trình đã giúp tôi nâng cao kỹ năng điều tra dịch. Trước khi đi học tôi chỉ làm theo thói quen và kinh nghiệm của cán bộ đi trước nhưng sau khi học thì tôi đã chủ động thực hiện đúng các bước đều tra dịch” - Phỏng vấn Học viên FETP.

“Các bạn đi học đã có thay đổi tốt. Chương trình đã mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng, những thứ mà người đi làm thực địa cần. Dịch tễ học thực địa là một mảng riêng và phù hợp với người đi làm, phù hợp cả về thiết kế thời gian học với người đi làm.” - Phỏng vấn Lãnh đạo CDC tỉnh.

“Cán bộ đi học về năng lực làm việc khá hơn, đáp ứng công việc tốt hơn. Khoa sẽ vẫn tiếp tục cử người đi học, vẫn cần người đi học để cải thiện thêm.” - Phỏng vấn Lãnh đạo CDC tỉnh.

Trong năm 2023, Viện sẽ tiếp tục triển khai tổ chức các lớp FETP cơ bản và FETP trung hạn, giúp nâng cao năng lực cho thêm nhiều cán bộ y tế trong các hoạt động giám sát, điều tra và đáp ứng các vấn đề y tế công cộng.

Mỹ Liên - Phòng QLKH

Trung tâm Đào tạo và QLKH

 


Các bài viết liên quan