Khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II)

Sáng ngày 12.9.2019, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức Lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) - Khóa I năm 2019.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế công nhận là đơn vị có đủ điều kiện được đào tạo bốn chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế là: Bác sĩ y học dự phòng, Bác sĩ y học dự phòng chính; Y tế công cộng và Y tế công cộng chính tại Quyết định số 966/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế. 

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) - Khóa I năm 2019 được tổ chức tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có 54 học viên đến từ các cơ sở y tế trên cả nước theo học. Đây là lớp đầu tiên trên toàn quốc thực hiện theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Y tế công cộng chính (hạng II) do Bộ Y tế ban hành.

Tham gia Lớp Bồi dưỡng, học viên sẽ được bổ sung, cập nhật các kiến thức về quản lý Nhà nước, kỹ năng trong việc thực hiện nghề nghiệp, đặc biệt là kiến thức về chuyên môn của chức danh Y tế công cộng chính (hạng II) nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế và nhu cầu xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức y tế.

Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng là các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia giỏi đến từ các cơ sở đào tạo uy tín như: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Văn phòng Quốc Hội. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cam kết tổ chức lớp học hiệu quả, đạt chất lượng cao theo đúng chương trình Bộ Y tế đã ban hành. 

Phạm Tiến - Phòng TCCB
 


Các bài viết liên quan