HỌP TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 TẠI VIỆT NAM (DỰ ÁN USAID MOMENTUM CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG BẰNG TRONG TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN)

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại Hà Nội, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chủ trì cuộc họp tổng kết kết quả hoạt động của dự án Hỗ trợ kỹ thuật triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Việt Nam. 

Đây là dự án do USAID viện trợ từ Quỹ American Rescue Plan Act nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19. Dự án này nằm trong khuôn khổ dự án MOMENTUM toàn cầu về Chuyển đổi và công bằng cho tiêm chủng thường xuyên của USAID. Dự án được Tổ chức tư vấn sức khỏe toàn cầu John Snow Inc. (JSI), Tổ chức PATH và phối hợp với một số đối tác khác để triển khai thực hiện. Mục đích chính của Dự án là tăng cường chương trình tiêm chủng thường xuyên để giải quyết những khó khăn, thách thức làm sụt giảm tỉ lệ tiêm chủng thường xuyên trong thời gian gần đây, đồng thời tăng cường tiếp cận tiêm chủng cho trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Việt Nam với mục tiêu cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho 05 tỉnh vùng sâu, vùng xa, các khu vực khó tiếp cận bao gồm Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Nam, và Ninh Thuận. Cuộc họp tổng kết kết quả hoạt động của dự án có sự tham gia của Ông Bradley Bessire, Phó Giám đốc USAID tại Việt Nam; Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, và các lãnh đạo, cán bộ y tế của Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia và Khu vực, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 5 tỉnh dự án.

Hình 1. Mang vắc xin tới với những đối tượng sống trong vùng sâu, vùng xa, khó khăn

Mặc dù chỉ được triển khai tại Việt Nam trong thời gian ngắn (9 tháng), nhưng với sự tham gia tích cực, nhiệt tình và nỗ lực cao nhất của các cấp, chính quyền địa phương, với tần suất hoạt động cao liên tục của dự án để đáp ứng các mục tiêu tiêm chủng thần tốc do Chính phủ và Bộ Y tế đề ra, dự án đã hỗ trợ hiệu quả và đạt được những thành tựu, kết quả đáng khích lệ. Hơn 4,7 ngàn cán bộ trong và ngoài y tế đã được tập huấn về tiêm chủng COVID-19; đã phát hiện và thống kê được 1,7 triệu đối tượng sống trong vùng sâu, vùng xa, khó khăn mà chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ, từ đó 1.318 điểm tiêm lưu động đã được tổ chức để hỗ trợ để tiêm 738 ngàn liều vắc xin COVID-19 cho những đối tượng khó khăn nêu trên.

Hình 2. Tổ chức điểm tiêm chủng lưu động

Các tỉnh đều đã cam kết và có lộ trình rõ ràng, nỗ lực duy trì các hoạt động tiêm vắc xin COVID-19 sau khi dự án kết thúc. Các cán bộ y tế ở 5 tỉnh dự án đã được trang bị những công cụ hữu ích mà dự án đã phát triển như công cụ lập kế hoạch chi tiết, hệ thống google form báo cáo các chỉ số hàng ngày theo quy định của Bộ Y tế, cũng như cơ chế điều phối, phối hợp hiệu quả của các cán bộ y tế và ngoài y tế, với sự đồng thuận, chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm từ Ủy ban Nhân dân địa phương. Các bài học thành công của dự án tại năm tỉnh, thành phố được tổng hợp và đúc kết lại thành “Tài liệu hướng dẫn tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19” với mục đích là chia sẻ kinh nghiệm và hy vọng có thể nhân rộng ra các tỉnh, thành khác, và là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các quốc gia khác cũng đang trong giai đoạn đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Hình 3. Hỗ trợ hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại trường học cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Tại cuộc họp, Ông Bradley Bessire, Phó Giám đốc của USAID tại Việt Nam đã phát biểu rằng nền tảng cho sự thành công của USAID MOMENTUM là quan hệ đối tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, ở cấp quốc gia và địa phương, để triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu riêng của từng tỉnh trong năm tỉnh dự án tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Ông hy vọng rằng kết quả dự án sẽ được chia sẻ, nhân rộng và duy trì trong năm tỉnh can thiệp và mở rộng ra các địa phương khác tại Việt Nam.

Hình 4. Các đại biểu dự họp tổng kết dự án chụp ảnh lưu niệm

GS.TS. Đặng Đức Anh chân thành cảm ơn sự hỗ trợ hết sức kịp thời và quý báu của USAID thông qua dự án MOMENTUM, và những thành quả to lớn mà dự án đã đạt được trong suốt 9 tháng qua ở 5 tỉnh, thành dự án. Ông cũng ghi nhận những đóng góp của dự án trong việc nâng cao năng lực của đội ngũ y tế, ngoài y tế bao gồm hỗ trợ công tác lập kế hoạch chi tiết một cách hiệu quả, tăng cường tỷ lệ tiêm chủng vắc xin COVID-19, đảm bảo tổ chức tiêm an toàn hiệu quả, không để xảy ra phản ứng phụ không mong muốn trong toàn bộ quá trình tiêm, triển khai và tiếp cận các nhóm đối tượng khó tiếp cận nhằm đạt mục tiêu bảo phủ tiêm chủng vắc xin COVID-19 đã được Chính phủ đề ra. 

Lan Phương - Phòng KH-HTQT

 


Các bài viết liên quan