HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

Từ ngày 11-12/10/2022 tại Điện Biên, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế năm 2022.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Quản lý môi trường y tế, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và hơn 100 đại biểu làm công tác An toàn, vệ sinh  lao động tại các đơn vị.

Hội nghị đã được nghe Ths. Phạm Xuân Thành, Cục Quản lý môi trường y tế trình bày báo cáo tổng kết công tác An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo đã tập trung làm rõ kết quả đạt được của công tác An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đồng thời chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong công tác, đưa ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong năm 2023 để công tác An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị được thực hiện tốt hơn.

Hội nghị được nghe Ths Trần Anh Thanh, Cục Quản lý môi trường y tế giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan đến hoạt động An toàn, vệ sinh lao động.

Hội nghị được nghe 11 tham luận đến từ: Công đoàn Y tế Việt Nam, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện giám định y khoa (Bệnh viện Bạch Mai), Bệnh viện Phổi Trung ương....Các tham luận đã tập trung làm rõ các hoạt động trong công tác An toàn, vệ sinh lao động, những khó khăn tại cơ sở trong quá trình triển khai và đề xuất một số giải pháp, kiện nghị với Cục Quản lý môi trường y tế và các cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý và triển khai công tác An toàn, vệ sinh lao động.

Trong những năm qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Trương ương đã làm tốt công tác An toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị. Viện đã thành lập và kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng; cử người phụ trách y tế cơ quan và thành lập mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại 19 đơn vị trực thuộc Viện; tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm theo quy định; hàng năm duy trì việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, không có tai nạn lao động, tai nạn rủi ro nghề nghiệp; lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, cải thiện môi trường lao động, tổ chức quan trắc môi trường lao động, thực hiện đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp, tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh, đánh giá yếu tố Ec-gô-nô-mi; thực hiện kiểm định định kỳ máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm bằng hiện vật cho người lao động, phụ cấp trách nhiệm đối với Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động và Mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Ngoài ra Viện đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy; thành lập Đội phòng cháy chữa cháy, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy và tổ chức huấn luyện theo quy định. Đặc biệt năm 2021 khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Viện đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. 

Phạm Tiến - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan