HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Thực hiện công tác triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế,  Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế phối hợp với Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị “Tập huấn công tác Quản lý, sử dụng tài sản công” cho các đơn vị thuộc, trực thuộc và các dự án trực thuộc Bộ Y tế.  

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, 18-19/07/2019 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chủ trì Hội nghị: Thứ trưởng thường trực Nguyễn Viết Tiến. 

Tài sản công là một bộ phận quan trọng trong tổng nguồn vốn của mỗi đơn vị sự nghiệp công lập, đòi hỏi cần được quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả để phát triển kinh tế của mỗi đơn vị sự nghiệp. Nhằm giúp các đơn vị và các cán bộ phụ trách kế toán nắm bắt được các văn bản mới ban hành về tài sản công, từ đó vận dụng vào trong công việc của mình; Hội nghị triển khai tập huấn nội dung thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan; các công tác liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công tại các Đơn vị, Dự án. 

Hội nghị diễn ra trong không khí làm việc nghiêm túc, các đại biểu đã được chuyên gia giới thiệu và thảo luận, trao đổi và giải đáp các thắc mắc về các nội dung như: Các quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công; Hướng dẫn lập đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Hướng dẫn các nội dung về kê khai, cập nhật số liệu về tài sản công; Hướng dẫn nghiệp vụ tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định; Hướng dẫn việc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế…  

Hồng Hạnh - Phòng HCVT
 


Các bài viết liên quan