HỘI NGHỊ CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2019

Ngày 07/8/2019 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dưới sự chủ trì của GS.TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng, đã tổ chức Hội nghị “Công tác chỉ đạo tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tuyến tỉnh/thành phố”. Hội nghị nhằm mục đích (1) chia sẻ kinh nghiệm giữa các Viện chuyên ngành trong công tác chỉ đạo tuyến, (2) Thống nhất định hướng hoạt động chỉ đạo tuyến trong hệ thống YTDP trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo và chuyên viên các Cục Y tế dự phòng, Cục phòng chống HIV/AIDS, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế và các Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Hội nghị đã được nghe 5 báo cáo về công tác tổ chức triển khai hoạt động chỉ đạo tuyến nâng cao năng lực cho hệ thống YTDP của các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Sốt rét - KST - CT Trung ương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Viện Pasteur HCM.

Các đại biểu đã thảo luận vấn đề làm thế nào nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn cho Trung tâm CDC, hệ y tế dự phòng tuyến tỉnh/thành phố trước bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi về tổ chức như Trung tâm CDC tuyến tỉnh mới được thành lập, Trung tâm y tế 2 chức năng, và chính sách về tài chính phân cấp, phân quyền cũng như nguồn kinh phí cho các hoạt động YTDP.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS và Cục Y tế dự phòng, Hội nghị đã thống nhất:

  • Hoạt động chỉ đạo tuyến nâng cao năng lực cần theo định hướng, chính sách và pháp luật nhưng nên có trọng tâm, trọng điểm. Do vậy cần thiết xây dựng Chiến lược y tế dự phòng giai đoạn 2020 - 2030, trong đó có các quy chuẩn chuyên môn, chuẩn CDC tuyến tỉnh làm cơ sở cho các hoạt động chỉ đạo tuyến của các Viện chuyên ngành.
  • Công tác chỉ đạo tuyến cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Cục/Vụ - Bộ Y tế và các Viện chuyên ngành.
  • Xây dựng và hoàn thiện cơ chế tài chính cho hoạt động Chỉ đạo tuyến. Nghiên cứu đề xuất với Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế có dòng ngân sách riêng cho hoạt động chỉ đạo tuyến của các đơn vị.
  • Rà soát và đánh giá về tổ chức, các hoạt động chuyên môn của các Trung tâm CDC mới được thành lập, từ đó có các hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn phù hợp.
  • Cần có đầu mối tại các Cục và các Viện để chia sẻ thông tin và kết nối hệ thống và có thể tổ chức các Hội nghị chỉ đạo tuyến thường xuyên hơn.

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức và các đại biểu đã hưởng ứng triệt để chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế về việc hạn chế sử dụng các vật dụng bằng nhựa và tăng cường hoạt động thể lực trong các quan y tế.

Một số hình ảnh Hội nghị: 

Đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục và các Viện tham dự Hội nghị

GS. TS. Đặng Đức Anh – Viện trưởng Viện VSDTTƯ phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tập thể dục trong giờ nghỉ giải lao

PGS. TS. Lê Thị Phương Mai - Khoa YTCC

 


Các bài viết liên quan