Điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động

Nhằm thích ứng linh hoạt với sự thay đổi về điều kiện hoạt động, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục tập trung đổi mới về cả tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Từ đó, thực hiện tốt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra, hoàn thành và vượt 8/9 chỉ tiêu và 10 giải pháp cụ thể. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã chỉ đạo ban hành và triển khai 8 Chương trình, kế hoạch của nhiệm kỳ, đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động.

Chủ động tham mưu, đề xuất kiến nghị

Theo đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Cùng với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đầu năm 2020 và các tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột vũ trang giữa các quốc gia, đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu... đã ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến mọi mặt hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động -0

Công đoàn ngành y tế thăm cán bộ, nhân viên y tế Khoa Cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ. Nguồn: YT

Trước thực trạng đó, công đoàn y tế các cấp tăng cường chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia phát hiện, nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều kiến nghị vào các dự thảo xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động của ngành. Cụ thể, đã tham gia 50 văn bản pháp luật liên quan đến người lao động; tổ chức 2 chương trình đối thoại với lãnh đạo Bộ về chế độ đãi ngộ với cán bộ y tế; chủ động tham mưu Bộ Y tế thành lập Tổ rà soát bổ sung danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm của ngành...

Cùng với đó, đề xuất kiến nghị nhiều chế độ chính sách cho cán bộ y tế như đề nghị tăng bậc lương khởi điểm với bác sĩ, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ bồi dưỡng độc hại, thời giờ làm thêm đến 300 giờ để được thanh toán bảo hiểm y tế, được hưởng BHXH, các chế độ cho cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19...

Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp ban hành Hướng dẫn số 800/HD-BYT-CĐYT ngày 16.7.2019 về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Công đoàn Y tế Việt Nam cũng tham mưu để Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ký quy chế phối hợp giai đoạn đến năm 2025 và xây dựng kế hoạch phối hợp từng năm. Đồng thời, hướng dẫn các cấp công đoàn tích cực đề xuất với cấp ủy, tham gia với chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách, quy định thuộc ngành, địa phương, đơn vị; khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động, hoạt động tư vấn pháp luật luôn được các cấp công đoàn quan tâm đẩy mạnh. Công đoàn Y tế Việt Nam đã kiện toàn Tổ tư vấn pháp luật với sự tham gia của các cán bộ, chuyên gia trong và ngoài ngành y tế. Tại cấp cơ sở, 12.904 đoàn viên, người lao động đã được tư vấn hỗ trợ về pháp luật, ký kết hợp đồng lao động, giải đáp tư vấn về chế độ chính sách...

Công đoàn Y tế các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, cán bộ bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, xây dựng thiết lập các kênh thông tin đa chiều từ cơ sở; tổ chức 523 cuộc đối thoại nhằm phát hiện sớm và giải quyết kịp thời các tranh chấp hoặc nguy cơ tranh chấp lao động...

Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, công tác tham gia kiểm tra, giám sát giai đoạn này cũng được đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chính sách của người lao động và công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, cấp phát hàng trăm nghìn tờ rơi, hàng nghìn cuốn tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, 1.500 cuốn cẩm nang góp phần trang bị thêm cho cán bộ, đoàn viên, người lao động những kiến thức, quy định mới... 

Đến nay, Công đoàn Y tế các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, nhất là công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, xứng đáng là hậu phương vững chắc, là điểm tựa để đoàn viên, người lao động trong ngành y tế tin tưởng, đặt niềm tin.

Hải Yến

 


Các bài viết liên quan