Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh GS/PGS tại Hội đồng chức danh GS cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Hội đồng chức danh Giáo sư Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2020. 

Danh sách chi tiết xem tại đây: 

DS-ung_vien_dang_ky_xet_nam_2020.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan