Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều ngày 31/5, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Thường vụ Quận Đoàn Hai Bà Trưng, Đoàn TNCS Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần “Tiên phong - Bản Lĩnh - Trí Tuệ - Sáng Tạo” của tuổi trẻ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; là dịp để tổng kết, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TN Viện nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo và thực hiện công tác nhân sự theo quy định tại Điều lệ Đoàn.

Đại hội vinh dự chào đón sự có mặt của Đ/c Nguyễn Lê Ngân, Phó Bí thư Quận Đoàn Hai Bà Trưng; GS.TS Đặng Đức Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Ths Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; PGS.TS Dương Thị Hồng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện; cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Viện và 89 đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Đ/c Phạm Văn Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện VSDTTƯ, nhiệm kỳ 2017-2022 báo cáo tóm tắt công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

“Nhiệm kỳ 2017-2022 được đánh giá là một giai đoạn với rất nhiều sự kiện quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Viện VSDTTƯ. Với sự năng động, sáng tạo, cùng tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ Đoàn của Viện đã tổ chức nhiều hoạt động có quy mô và chiều sâu, thu hút được đông đảo các đoàn viên thanh niên tham gia. Trong nhiệm kỳ vừa qua Đoàn Thanh niên của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như: nhiều năm liền là đơn vị cơ sở đoàn dẫn đầu phong trào thi đua của Quận Hai Bà Trưng, nhiều tập thể và cá nhân của Viện được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, của Thành đoàn Hà Nội; Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Giấy khen của Quận đoàn Hai Bà Trưng. Hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, GS.TS Đặng Đức Anh đã có một số chỉ đạo sau:

Một là: Đổi mới phương thức tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên.

Hai là: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên.

Ba là: Tập trung nâng cao hoạt động của các câu lạc bộ, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.

Bốn là: Tiếp tục tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. 

Năm là: Thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên.

Đại hội cũng được nghe phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Lê Ngân, Phó Bí thư Quận Đoàn Hai Bà Trưng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 09 đ/c. Ngay sau Đại hội, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn TN Viện đã bầu ra Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư và Phó bí thư Đoàn Thanh niên Viện, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

sttHọ và tênNăm sinhChức vụ
NamNữ
     1     Đ/c Ứng Thị Hồng Trang                                       1987   Bí thư     
2Đ/c Phạm Văn Khang1988 Phó bí thư
3Đ/c Đặng Đức Trung1991 Ủy viên Ban Thường vụ                  
4Đ/c Hoàng Hải1991 Ủy viên Ban chấp hành
5Đ/c Lê Thị Hằng 1992Ủy viên Ban chấp hành
6Đ/c Đỗ Minh Hiệp1995 Ủy viên Ban chấp hành
7Đ/c Phạm Đình Long1994 Ủy viên Ban chấp hành
8Đ/c Nguyễn Thị Tú Quyên 1995Ủy viên Ban chấp hành
9Đ/c Trần Trung Thành1993 Ủy viên Ban chấp hành

Tại Đại hội, các đại biểu bầu và thông qua Đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên, cụ thể như sau:

1. Đại biểu đương nhiên

  • Đ/c Phạm Văn Tiến, Ủy viên BCH Quận Đoàn Hai Bà Trưng khóa XXII.

2. Đại biểu chính thức:

   - Đ/c Ứng Thị Hồng Trang.

   - Đ/c Phạm Văn Khang.

3. Đại biểu dự khuyết:

   - Đ/c Lê Thị Hằng.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, các đại biểu tham dự Đại hội đã thông qua nghị quyết và giao cho BCH khóa mới nghiên cứu, thực hiện các nội dung hoạt động, chỉ tiêu phấn đấu cơ bản trong nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

Chỉ tiêu 1: Về quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Đoàn: 100% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt tới các đoàn viên và thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2027, Nghị quyết Đại hội Đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Chỉ tiêu 2: Về đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn: 

Hàng năm, 100% các đ/c Ủy viên BCH, Bí thư các chi đoàn trực thuộc được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ công tác thanh niên; thực hiện có hiệu quả việc sử dụng trang mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Chỉ tiêu 3: Về Hoạt đồng nghiên cứu khoa học

Hằng năm phấn đấu có từ 15-20% đoàn viên, thanh niên có sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên chủ trì 1 đề tài cấp cơ sở. Tổ chức sinh hoạt khoa học theo Quý/lần.

Chỉ tiêu 4: Về công trình, phần việc thanh niên.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Viện có ít nhất 02 công trình, phần việc thanh niên.

Chỉ tiêu 5: Về hoạt động tình nguyện của thanh niên

Tham gia 100% hoạt động thiện nguyện do Quận Đoàn Hai Bà Trưng và cấp trên phát động. Tổ chức 01 - 02 hoạt động thiện nguyện tại cơ sở.

Chỉ tiêu 6:Về hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Viện thực hiện được 01-02 công trình hoặc phần việc thanh niên có tính sáng tạo, thiết thực.

Chỉ tiêu 7: Về giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 

Mỗi năm, giới thiệu từ 02-03 đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng. Trong nhiệm kỳ phấn đấu giới thiệu 05 đ/c ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quận Đoàn Hai Bà Trưng; sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Đảng ủy Viện VSDTTƯ, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị trực thuộc Viện. Kết quả tốt đẹp của đại hội còn thể hiện sự tập trung của các chi đoàn trực thuộc, sự nỗ lực chuẩn bị của Ban chấp hành đoàn TN Viện VSDTTƯ, nhiệm kỳ 2017-2022; sự tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí đại biểu.

Với thời cơ và vận hội mới, tuổi trẻ Viện VSDTTƯ quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Viện VSDTTƯ. 

Các đ/c Lãnh đạo Quận Đoàn Hai Bà Trưng, Đại diện Đảng ủy Viện VSDTTƯ chúc mừng Đại hội

Các đ/c trong BCH Đoàn TN Viện VSDTTƯ, nhiệm kỳ 2022-2027

Phạm Tiến - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan