Công văn khảo sát năng lực cung cấp dịch vụ và giá dịch vụ bảo quản vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính gửi các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ bảo quản vắc xin gửi thông tin khảo sát về năng lực cung cấp dịch vụ và báo giá dịch vụ bảo quản vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer theo thông tin chi tiết trong phụ lục đính kèm. 

Nội dung chi tiết xem tại công văn số 794/VSDTTƯ-KHQT ngày 21/5/2021 về việc khảo sát năng lực cung cấp dịch vụ và giá dịch vụ bảo quản vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer tại đây: 

CV_Khao_sat_nang_luc_bao_quan_VX.pdf

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan