Chào giá dịch vụ tổ chức hội nghị

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức Hội nghị phòng chống bệnh dại khu vực Miền Bắc tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 10/07/2024, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Kính mời Quý đơn vị gửi chào giá cho Viện với các nội dung như sau:

1. Tên gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị phòng chống bệnh dại

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm sau đây: BM01.Thu-yeu-cau-chao-gia_HOI_TRUONG.pdf

3. Địa điểm thực hiện: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

4. Yêu cầu chào giá: Chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm.

5. Quý đơn vị gửi hồ sơ chào giá về địa chỉ email phongchongbenhdai@gmail.com và gửi báo giá tới Văn phòng phòng chống bệnh dại, khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Số 1 Yecxanh, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Số điện thoại: 0243.9712719. Thời gian nhận hồ sơ chào giá trước 17h00 ngày 04/07/2024.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan