Cập nhật mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Đến ngày 11/6, cả nước đã tiêm trên 223 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, tiến độ tiêm chủng thời gian qua còn chậm, do đó Bộ Y tế đã liên tục có văn bản nhắc các địa phương đẩy nhanh tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Thông tin từ Bộ Y tế chiều 11/6 cho biết, đến nay tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 223.388.747 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 200.676.050 liều: Mũi 1 là 71.485.451 liều; Mũi 2 là 68.815.322 liều; Mũi 3 là 1.507.293 liều; Mũi bổ sung là 15.022.478 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 42.971.148 liều; Mũi nhắc lại lần 2 - mũi 4 là 874.358 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.504.637 liều, trong đó mũi 1 là 8.950.207 liều; Mũi 2 là 8.554.430 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đến nay sau gần 2 tháng triển khai tiêm, cả nước mới tiêm được 5.208.060 liều, trong đó mũi 1 là 4.564.882 liều; Mũi 2 là 643.178 liều.

Về công tác tiêm chủng, qua báo cáo theo dõi và giám sát công tác tiêm chủng thời gian qua cho thấy, tiến độ tiêm chủng ở nhiều địa phương nhanh, đảm bảo yêu cầu, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương tiêm chậm, còn để vaccine đã được phân bổ tồn tại kho bảo quản vaccine khu vực, kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Một số tỉnh chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng, làm ảnh hưởng đến việc cập nhật tiến độ chung của toàn quốc.

Do đó, để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ thời gian qua, Bộ Y tế đã liên tục có các văn bản gửi đến các điạ phương đề nghị đơn vị liên quan khẩn trương tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý II năm 2022theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP;

Tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho các đối tượng: người từ 50 tuổi trở lên, cho người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID 19 như: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi: đảm bảo an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hoàn thành tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong Quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã liên tục có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm chủng đối với số lượng vaccine được phân bổ đợt 146 và 147 theo Quyết định số 443/QĐ-VSDTTƯ ngày 16/5/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, không để hủy bỏ vaccine, tránh lãng phí. 

Nguồn báo Sức khoẻ & Đời sống

 


Các bài viết liên quan