Trung Quốc chia sẻ trình tự gen của năm chủng vi rút Corona mới

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), hôm thứ sáu, các trình tự gen của năm chủng vi rút Corona mới ở Trung tâm Dữ liệu Gen quốc gia Trung Quốc (NGDC) đã được chia sẻ và đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu của Hoa Kỳ. 

Viện Tác nhân sinh học gây bệnh của Viện Hàn lâm Khoa học y tế đã cung cấp năm chủng này cho Trung tâm Dữ liệu Gen quốc gia Trung Quốc vào 26.01.

Với cơ chế chia sẻ dữ liệu, các chủng này đã được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu Ngân hàng gen của Trung tâm quốc gia về Thông tin Công nghệ sinh học (NCBI) của Hoa Kỳ. Các con số trình tự của các chủng này trên NCBI là từ MT19529 tới MT19533.

Từ khi phát hành cơ sở dữ liệu vi rút Corona mới vào 22.01, trình tự gen của 82 chủng vi rút trên khắp thế giới đã được tập hợp và tích hợp.

Theo Giám đốc của Trung tâm Dữ liệu Gen quốc gia Trung Quốc, ông Bao Yimin,  bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện những phân tích khác nhau về gen và đã có được những thông tin chi tiết về mức độ khác nhau, khu vực khác nhau, cơ sở khác nhau giữa các chủng nCov với nhau, giữa nCov với SARS Cov, giữa nCov với chủng vi rút Corona ở dơi giống SARS.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), với trên 300.000 file trình tự được tải về, cở sở dữ liệu này đã cung cấp dịch vụ cho trên 30.000 khách hàng từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguồn theo Tân Hoa Xã

 


Các bài viết liên quan