Tình trạng vắc xin hiện có tại trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc tháng 5 năm 2019

Tình trạng vắc xin hiện có (tháng 5 năm 2019)tại trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc 

Tình trạng vắc xin hiện có tại trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc

BẢNG CẬP NHẬT DANH MỤC VÁC XIN TẠI TRUNG TÂM

( Cập nhật Ngày 17-05-2019 )

-------------------------------------

CHỈ ĐỊNH PHÒNG BỆNHTTTÊN VẮC XINNƯỚC SẢN XUẤT

TÌNH TRẠNG 

VẮC XIN

PHÒNG BỆNH LAO1BCGVIỆT NAM
PHÒNG BỆNH  VIÊM GAN B2ENGERIX B 20µg BỈ
3ENGERIX B 10µg BỈ
4GENE-HBVAXVIỆT NAMHẾT
PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A5AVAXIM 80UI (TRẺ EM)PHÁP
6AVAXIM 160UI (NGƯỜI LỚN)PHÁPHẾT
7HAVAXVIỆTNAM HẾT
PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A+B8TWINRIX A + BBỈ
PHÒNG 5 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT, VÀ CÁC BỆNH DO HIB THẾ HỆ MỚI9PENTAXIMPHÁPHẾT
PHÒNG 6 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT, VIÊM GAN B VÀ CÁC BỆNH DO HIB THẾ HỆ MỚI10INFANRIX HEXABỈ
PHÒNG 6 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT, VIÊM GAN B VÀ CÁC BỆNH DO HIB THẾ HỆ MỚI11HEXAXIMPHÁP
PHÒNG 4 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT12TETRAXIMPHÁP
PHÒNG BỆNH BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN13ADACELPHÁP
PHÒNG BỆNH UỐN VÁN14ATVIỆTNAM
 PHÒNG 3 BỆNH: SỞI, QUAI BỊ, RUBELLA15M.M.R IIMỸ
PHÒNG BỆNH THUỶ ĐẬU16VARIVAXMỸ
PHÒNG CÁC BỆNH VIÊM MÀNG NÃO, VIÊM PHỔI, NHIỄM KHUẨN HUYẾT, VIÊM TAI GIỮA DO H.INFLUENZAE KHÔNG ĐỊNH TUÝP17SYNFLORIXBỈ
 PHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ DO NÃO MÔ CẦU NHÓM B VÀ C18 VA-MENGOC B+C CUBA
PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN19JEVAXVIỆTNAM
20IMOJEVTHÁI LAN
PHÒNG BỆNH DẠI21VERORABPHÁP
22ABHAYRABẤN ĐỘ
PHÒNG BỆNH CÚM MÙA 23VAXIGRIP 0.5ml (Phòng cúm cho người lớn và trẻ em trên 36 tháng)PHÁP
HẾT
24VAXIGRIP 0.25ml (Phòng cúm cho trẻ em dưới 3 tuổi)PHÁP
HẾT
25INFLUVACHÀ LANHẾT
PHÒNG VIRUT HPV GÂY UNG THƯ CỔ TỬ CUNG SÙI MÀO GÀ BỘ PHẬN SINH DỤC26GARDASILMỸ
PHÒNG VIRUT HPV GÂY UNG THƯ CỔ TỬ CUNG27CERVARIXBỈ
PHÒNG TIÊU CHẢY DO ROTA VIRUS28ROTARIXBỈHẾT
29ROTA TEQMỸHẾT
30ROTAVIN M1VIỆT NAM
PHÒNG BỆNH THUƠNG HÀN31TYPHIM VIPHÁP
 PHÒNG BỆNH SỐT VÀNG DA32 STAMARIL PHÁPHẾT
HUYẾT THANH
 PHÒNG BỆNH DẠI1 SARVIỆT NAM
 HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VÁN2 SATVIỆT NAM

 


Các bài viết liên quan