THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH Y TẾ CÔNG CỘNG CHÍNH (HẠNG II)

Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế về việc giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức, thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II), cụ thể như sau:

1. Đối tượng: viên chức làm việc trong các cơ sở y tế đang giữ chức danh Y tế công cộng; Y tế công cộng chính và viên chức có nhu cầu tham gia khóa học. 

2. Kinh phí: 
- Lớp 20 - 25 học viên: 7.000.000 đ/học viên. 
- Lớp 26 - 35 học viên: 6.500.000 đ/học viên. 

3. Thời gian: 06 tuần, bao gồm cả thời gian học lý thuyết, thực hành, đi thực tế, kiểm tra, viết thu hoạch. Học trong giờ hành chính hoặc trong giờ hành chính và thứ bảy. 
 

Dự kiến khai giảng vào ngày 09 tháng 9 năm 2019. 

4. Địa điểm:  Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Số 01 phố Yéc - xanh, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

5. Chứng chỉ: Học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Y tế công cộng chính. 

Các cơ quan, cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký học qua địa chỉ email: pvt@nihe.org.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số điện thoại: 024.39716.354.

Thời gian đăng ký trước ngày 30/8/2019. 

Kính đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nêu trên đến viên chức trong đơn vị biết, đăng ký tham gia. 

Nội dung Thông báo

2019._TB_mo_lop_Boi_duong_chuc_danh_YTCCC__hạng_II_.pdf

Phiếu đăng ký học

2019_Phieu_dang_ky_Lop_CDNN_Y_te_cong_cong_chinh.doc


Các bài viết liên quan