Không có ca mắc mới COVID-19 ở 26 tỉnh thành, Trung Quốc

Theo cơ quan y tế có thẩm quyền Trung Quốc thông báo vào ngày thứ tư, không có ca mắc mới COVID-19 ở 26 tỉnh thành ở đại lục Trung Quốc.

Ở đại lục Trung Quốc báo cáo, có tổng số 406 trường hợp mắc mới COVID-19 vào ngày thứ ba, bao gồm 401 trường hợp ở Hồ Bắc, một ở các tỉnh Sơn Đông, Thượng Hải và Hà Bắc, hai ở Tứ Xuyên. Số liệu này được Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc và cơ quan y tế địa phương đưa ra.

Số trường hợp mắc mới COVID-19 ở đại lục Trung Quốc trừ Hồ Bắc, trung tâm bùng phát dịch bệnh COVID-19, là 5 trường hợp vào ngày thứ ba, giảm từ 9 trường hợp vào ngày thứ hai và 11 trường hợp vào ngày chủ nhật.

                    Nguồn theo Tân Hoa Xã

 


Các bài viết liên quan