ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là Viện nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Y học dự phòng, nghiên cứu về dịch tễ học, vi sinh y học, miễn dịch học và sinh học phân tử; nghiên cứu phát triển vắc xin mới và chế phẩm sinh học dùng cho người; chỉ đạo một số chương trình y tế quốc gia; tư vấn và đề xuất với Bộ Y tế về các chiến lược và biện pháp y học dự phòng nhằm hạn chế và thanh toán các bệnh phổ biến, nguy hiểm và mới nảy sinh. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là Viện nghiên cứu khoa học đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học (theo Quyết định số 93/TTg ngày 20 tháng 3 năm 1979 của Thủ tướng chính phủ). Đến nay, Viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cho 05 chuyên ngành: Dịch tễ học, Khoa học y sinh (Vi sinh y học), Y học dự phòng (Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế), Y tế công cộng, Vi sinh vật học. Ngoài ra, Viện còn liên kết đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ với Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Thăng Long. 

Nội dung chi tiết của Đề án tuyển sinh năm 2019 xem tại đây:  De_an_tuyen_sinh_nam_2019.pdf


Các bài viết liên quan