Phát triển đảng viên mới - Điểm sáng tại Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2019

Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan, có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng. 
Thực tế gần 90 năm qua, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ có hơn 5.000 đảng viên trước khi giành chính quyền, Đảng ta đã phát triển lên hàng triệu đảng viên, với hàng vạn cơ sở đảng, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống  nhất đất nước. 
Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Tính đến tháng 11/2019, toàn Đảng bộ Viện có 112 đảng viên đang sinh hoạt tại 15 Chi bộ. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ Viện xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các chi bộ thực hiện. Trong mỗi kỳ Đại hội, Đảng bộ đều đưa vào Nghị quyết Đại hội chỉ tiêu cụ thể về số lượng đảng viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ.

Lễ kết nạp đảng viên Đinh Thúy Hiền, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ vào Đảng cộng sản Việt Nam


Tính đến tháng 11/2019, Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đề nghị Quận ủy Hai Bà Trưng xem xét kết nạp cho 4 đồng chí tại ba chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện. Hiện cả 4 đồng chí đã được Quận ủy Hai Bà Trưng ra quyết định kết nạp. Các chi bộ có đảng viên mới gồm: Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Chi bộ Khoa HIV/AIDS, Chi bộ Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia đã tổ chức Lễ kết nạp cho 04 đảng viên mới theo đúng quy định và Điều lệ của Đảng. 

Lễ kết nạp đảng viên Lê Anh Tuấn, Chi bộ Khoa HIV/AIDS vào Đảng cộng sản Việt Nam

Lễ kết nạp đảng viên Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thành Trung, Chi bộ Văn phòng Chương trình TCQG vào Đảng cộng sản Việt Nam


Năm 2020, Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xem xét, bồi dưỡng những người ưu tú, thực hiện các thủ tục theo quy định để kết nạp các quần chúng xuất sắc tại các chi bộ vào đảng. Qua đó củng cố, phát triển tổ chức đảng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã đặt ra. 

Phạm Tiến - Phòng TCCB
 


Các bài viết liên quan