Chúng ta đã chuẩn bị tốt cho sự bùng phát xuyên biên giới của vi khuẩn kháng thuốc chưa?

Nghiên cứu này nhằm cải thiện sự hợp tác xuyên quốc gia bằng cách xác định, hình dung và khám phá hai mạng phản ứng xuyên biên giới có khả năng mở ra trong các đợt bùng phát liên quan đến Hà Lan và Đức. 

Nghiên cứu, được xuất bản dưới sự bảo trợ của Viện Sức khỏe và Môi trường Quốc gia (RIVM), gần đây đã được xuất bản trên PLOS One và một phần dựa trên luận án thạc sĩ của Jacklien Maessen, mà cô đã viết cho Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Hành vi của mình tại Tilburg Đại học, được giám sát bởi Jörg Raab (Tổ chức nghiên cứu). Bài báo có tiêu đề: Chúng ta đã chuẩn bị như thế nào cho các vụ dịch xuyên biên giới? Một phân tích thăm dò các mạng phản ứng xuyên biên giới cho sự bùng phát của các vi sinh vật đa kháng thuốc ở Hà Lan và Đức. 

Các phương pháp định lượng đã được sử dụng để khám phá các mạng phản ứng trong đợt bùng phát xuyên biên giới của Enterobacteriaceae kháng carbapenem trong môi trường chăm sóc sức khỏe. Tám mươi sáu chuyên gia y tế Hà Lan và Đức đã phản ánh về một kịch bản bùng phát giả tưởng nhưng thực tế (tỷ lệ đáp ứng ≈ 70%). Dữ liệu được thu thập liên quan đến mối quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan trong quá trình phản ứng bùng phát, mối quan hệ làm việc trước đó và niềm tin vào các mạng. Các kỹ thuật phân tích mạng đã được sử dụng để phân tích các mạng ở cấp độ mạng (mật độ, tập trung, cấu trúc cụm và sự tương đồng của các chòm sao liên kết giữa hai mạng) và cấp độ nút (biện pháp môi giới và mức độ trung tâm). 

Mặc dù các bên liên quan chủ yếu hợp tác với các bên liên quan thuộc cùng một quốc gia, sự hợp tác xuyên quốc gia được thể hiện một cách tập trung. Đạt được sự tích hợp của mạng, vì một số tác nhân được định vị có lợi để phối hợp hợp tác xuyên quốc gia. Tuy nhiên, mức độ tin cậy thấp vừa phải và các mối quan hệ làm việc xuyên biên giới hiện có rất ít. 

Với các đặc điểm mạng được khám phá, chúng tôi kết luận rằng hệ thống có cơ sở đầy hứa hẹn để đạt được sự phối hợp hiệu quả. Tuy nhiên, nghiên cứu trong tương lai phải xác định loại hình quản trị mạng nào có thể hiệu quả và hiệu quả nhất trong việc điều phối hoạt động phản ứng xuyên biên giới cần thiết. Hơn nữa, các mạng được xác định trong nghiên cứu này không chỉ quan trọng trong thời gian ngăn chặn bùng phát , mà còn cần được thúc đẩy trong thời gian không khủng hoảng. 

Nguồn Đại học Tilburg

 


Các bài viết liên quan