Các thông tin về phòng Kiểm chuẩn thiết bị - Khoa An toàn sinh học & Quản lý chất lượng


VIỆNVỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

PHÒNG KIỂM CHUẨN THIẾT BỊ

Số 1 - Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội

                                     Điệnthoại: 04 39726856-308, fax: 0439724624, email: bsqm@nihe.org.vn

 

Phòng kiểm chuẩn thiết bị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xây dựng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 567 vào tháng 6 năm 2012 theo quyếtđịnh số 156.2012/QĐ-VPCNCL. Phòng kiểm chuẩn thiết bị được công nhận ISO về:

-  Hiệu chuẩn micropipet

-  Thử nghiệm tủ an toàn sinh học(ATSH)

-  Thử nghiệm nồi hấp tiệt trùng

  Phòng có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ sư được đào tạo chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành, bảo dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị của phòng xét nghiệm vi sinh.

Theo chủ trương của Ban lãnh đạo Viện thì hiện tại phòng kiểm chuẩn thiết bị đã và đang tiến hành hiệu chuẩn, thử nghiệm tủ ATSH và nồi hấp tiệt trùng cho cácđơn vị trong Viện. Các đơn vị trong Viện muốn thực hiện việc hiệu chuẩn, thửnghiệm sẽ tiến hành theo các bước đã được quy định và phù hợp với ISO/IEC17025:2005.

 Ngoài ra phòng đang cung cấp các dịch vụ:

- Bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị như: tủ an toàn sinh học, tủ sạch, nồi hấp tiệt trùng, micro pipette, tủ lạnh, tủ ấm…

- Đánh giá phòng sạch, cấp độ an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

- Tư vấn thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh.

             


Các bài viết liên quan

Danh mục