Các mẫu phiếu yêu cầu hiệu chuẩn và thử nghiệm

Để phục vụ cho hoạt động hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị. Phòng Kiểm chuẩn thiết bị, Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng đề nghị các đơn vị sử dụng biểu mẫu Phiếu yêu cầu Hiệu chuẩn, Thử nghiệm dưới đây.

Đề nghị các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu. Chỉ các biểu mẫu đúng mới được tiếp nhận và xử lý.

Phiếu yêu cầu hiệu chuẩn Micropipet: BM 4.04.01 Phieu giao, nhan va yeu cau hieu chuan Micropipet_2_5 (in 2 mat).doc

Phiếu yêu cầu hiệu chuẩn/thử nghiệm thiết bị khác: BM 4.04.02 Phieu yeu cau va xac nhan hieu chuan thu nghiem.doc

 

Trân trọng cảm ơn.


Các bài viết liên quan

Danh mục