57 ca tử vong và 2.829 ca nhiễm nCov mới ở Trung Quốc vào ngày chủ nhật 02/02/2020

Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc thông báo có 57 ca tử vong vào ngày chủ nhật, trong khi ngày thứ bảy là 45 ca và 2.829 ca nhiễm mới vào chủ nhật, trong khi ngày thứ bảy là 2.590 ca.

Cơ quan thẩm quyền y tế ở Đại lục Trung Quốc thông báo có nhiều ca nhiễm nCov và tử vong hơn có thể cho thấy bệnh lây lan nhanh chóng và cho đến ngày chủ nhật, tổng số ca bị nhiễm bệnh là 17.205 và tử vong là 361.

Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc báo cáo có 2.829 ca nhiễm mới, 57 ca tử vong do nCov mới, vào chủ nhật, so với ngày thứ bảy là 2.590 ca ca nhiễm mới và 45 ca tử vong.

Trong 57 ca tử vong, 56 ca ở tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch nCov và một ca ở Trùng Khánh.

Ở Hồ Bắc, có 2.103 ca nhiễm mới và 56 ca tử vong vào ngày chủ nhật, trong khi ngày thứ bảy là 1.921 ca nhiễm mới và 45 ca tử vong.

Nguồn theo Bưu điện Buổi sáng Nam Trung Quốc

 


Các bài viết liên quan