Tin tức nổi bật

23

23

Dự án ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM được Ngân hàng Thế giới tài trợ từ quỹ ủy thác của Quỹ hỗ trợ tài chính khẩn cấp chống đại dịch (Pandemic Emergency Financing Facility – PEF). Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là chủ dự án cùng đơn vị đồng phối hợp thực hiện là Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế (POLYVAC). 

Xem thêm

23847

23847

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là một trong những viện nghiên cứu được thành lập đầu tiên trong ngành y tế, chỉ một tháng sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

Xem thêm

101

101

Sáng ngày 15/5/2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ thứ 300 cho nghiên cứu sinh Trần Công Tú - chuyên ngành Y tế công cộng, đánh dấu chặng đường hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành của Cơ sở đào tạo sau đại học Viện VSDTTƯ.

Xem thêm

7625

7625

Tiếp tục chiến dịch “Tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch”, ngày 08/04/2020 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ các sản phẩm dinh dưỡng cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

Xem thêm