Tổng kết đợt đánh giá chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương

Ngày 26/05/2015,Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiếp Đoàn chuyên gia của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) đến đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho phạmvi chứng nhận:

-Nghiên cứu sảnxuất sinh phẩm chẩn đoán;

-Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo liên tục và đào tạo nghiên cứu sinh;

-Đánh giá cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm vi sinh gây bệnh cho các TTYTDP tỉnh/thànhphố;

-Giám sát, điều tra và phòng chống dịch;

-Dịch vụ tiêm chủng và xét nghiệm 11 thông số nước tiểu

 

 

      Sau cuộc họpkhai mạc, Chương trình đánh giá đã diễn ra đúng theo lịch trình và kế hoạch màBan lãnh đạo, Ban ISO của Viện và Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn –Quacert đã thống nhất. Đoàn đánh giá của Trung tâm Quacert gồm 04 chuyên gia đãtiến hành làm việc tại các Khoa/ Phòng/ Trung tâm trong Viện.

      Với tinh thầnhọc hỏi để không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, toàn bộ Ban lãnh đạovà cán bộ nhân viên của Viện đã trao đổi, trả lời chất vấn, xuất trình hồ sơ vớicác chuyên gia Quacert một cách cởi mở, thẳng thắn và nhanh chóng. Đồng thời cósự diễn giải, trình bày với đoàn đánh giá của Quacert về sự kiểm soát chặt chẽvà khoa học của các quy trình, quy định trong hệ thống quản lý chất lượng củaViện.

      Đoàn Quacertđánh giá cao cam kết của lãnh đạo, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo vànhân viên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xây dựng, duytrì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong suốt thờigian vừa qua.

      Qua kết quảlàm việc với các đơn vị trong toàn Công ty, tại cuộc họp kết thúc cuộc đánh giávào chiều 26/05/2015, với sự tham gia đầy đủ của Ban lãnh đạo, cùng các trưởng đơn vị,đoàn đánh giá của Quacert đã đưa ra kết luận đánh giá với các nhận định cơ bản:

-Hệ thống quản lý chất lượng của Viện Vệ sinhdịch tễ Trung ương nhận được sự cam kết và quan tâm mạnh mẽ và sâu sắc của Banlãnh đạo Viện;

-Qua đánh giá phát hiện có 02 sự không phù hợpnhẹ cần thực hiện khắc phục và 20 điểm lưu ý để cải tiến trong toàn hệ thốngcủa Viện;

-Tổ chức chứng nhận Quacert khẳng định hệthống quản lý chất lượng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là phù hợp vớitiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đoàn đánh giá sẽ kiến nghị Trung tâm Quacert cấpchứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Viện sau khi Viện khắc phục cácđiểm không phù hợp và thông báo bằng văn bản cho Quacert trong thời gian khôngquá 2 tháng.

      Đại diện Banlãnh đạo Công ty, ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã cảm ơn sự hợp tác của Tổ chức chứng nhận Quacert và sự đánh giá tận tình,chuyên nghiệp của đoàn đánh giá. Viện trưởng một lần nữa khẳng định Viện Vệsinh dịch tễ Trung ương sẽ nỗ lực hết sức để duy trì và ngày càng cải tiến hệthống quản lý chất lượng ISO 9001, coi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 làmột công cụ quan trọng để Viện ngày một phát triển.

 


Các bài viết liên quan