Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 44 năm 2024 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 44 năm 2024 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 44 năm 2024 như sau:

Thông báo chi tiết xem tại đây: 

TB_tuyen_sinh_2024-NIHE.pdf

Biểu mẫu, phụ lục tải tại đây: 

Phu_luc_1-_Danh_muc_nganh_phu_hop.doc

Phu_luc_2-_Quy_dinh_doi_voi_chung_chi_ngoai_ngu.docx

Phu_luc_3_-_So_yeu_ly_lich.doc

Phu_luc_4_-_Huong_dan_trinh_bay_De_cuong.doc

Phu_luc_5_-_Du_kien_KHHT-_NC_toan_khoa.docx

BM01-_Phieu_dang_ky_du_tuyen.doc

BM02-_Ly_lich_khoa_hoc.doc

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 01/7/2024 đến ngày 30/8/2024 (trong giờ hành chính, trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện).

Thời gian xét tuyển dự kiến: tháng 9-10/2024.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Phố Yec xanh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: (024) 38.211.631; email: dtsdh@.nihe.org.vn

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan