Đề án tuyển sinh năm 2021

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là Viện nghiên cứu khoa học đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học. Đến nay, Viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cho 06 ngành. Ngoài ra, Viện còn liên kết đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ với Trường Đại học Y Hà Nội.

Nội dung chi tiết đề án tuyển sinh năm 2021 xem tại đây:

DE_AN_TUYEN_SINH_2021.pdf

 


Các bài viết liên quan

Danh mục