Mời báo giá vật tư tiêu hao

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các hoạt động vật tư tiêu hao sử dụng nguồn vốn dự án “Tăng cường tiếp cận xét nghiệm tải lượng vi rút cho bênh nhân điều trị ARV ở vùng sâu, vùng xa sử dụng mẫu giấy thấm giọt máu khô (MOVIDA Hep2-CE)” do ANRS/MIE, Cộng hòa Pháp và Công ty Abbott, Hoa Kỳ viện trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

Kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá vật tư tiêu hao theo nội dung chi tiết tại file gửi kèm sau đây:

cv_-2024-1012-1.pdf

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan