HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 15189:2012 - KHOA VIRUS

HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 15189:2012 - KHOA VIRUS
 

Trong năm 2015 vừa qua Khoa Vi rút - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) đến đánh giá và được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Đây cũng là bước đầu trong kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi xin công nhận từ các PTN riêng lẻ sang xin công nhận theo Khoa của Viện.

Để hỗ trợ kế hoạch thực hiện trên, Khoa Vi rút đã chia sẻ bộ tài liệu ISO 15189:2012 của Khoa. Các đơn vị cần tham khảo xin download theo link dưới đây:

1. Sổ tay chất lượng: VR-1-STCL_2.15.docx

2. Các quy trình quản lý

4.1. Tổ chức và trách nhiệm quản lý: 4.1.To chuc quan ly.rar

4.3. Kiểm soát tài liệu: 4.3.Kiem soat tai lieu.rar

4.4. Xem xét hợp đồng: 4.4.Xem xet hop dong.rar

4.5. PTN tham chiếu: 4.5.Xet nghiem tham chieu.rar

4.6. Dịch vụ bên ngoài: 4.6.Dich vu ben ngoai.rar

4.7. Dịch vụ tư vấn: 4.7.Dich vu tu van.rar

4.8. Giải quyết khiếu nại: 4.8.Giai quyet khieu nai.rar

4.9. Sự không phù hợp: 4.9.Su khong phu hop.rar

4.10. Hành động khắc phục: 4.10.Hanh dong khac phuc.rar

4.11. Hành động phòng ngừa: 4.11.Hanh dong phong ngua.rar

4.12. Cải tiến liên tục: 4.12.Cai tien lien tuc.rar

4.13. Quản lý hồ sơ: 4.13.Quan ly ho so.rar

4.14. Đánh giá nội bộ: 4.14.Danh gia noi bo.rar

4.15. Xem xét lãnh đạo: 4.15.Xem xet lanh dao.rar

3. Các quy trình kĩ thuật

5.1. Quản lý nhân sự: 5.01.Quan ly nhan su.rar

5.2. Điều kiện môi trường: 5.02.Dieu kien moi truong.rar

5.3. Quản lý vật tư thiết bị: 5.03.Quan ly vat tu thiet bi.rar

5.4. Quy trình trước xét nghiệm: 5.04.Quy trinh truoc xet nghiem.rar

5.5. Quy trình phê duyệt: 5.05.Quy trinh Phe duyet.rar

5.6. Đảm bảo chất lượng: 5.06.Dam bao chat luong.rar

5.7. Quy trình sau xét nghiệm: 5.07.Quy trinh sau xet nghiem.rar

5.8. Báo cáo kết quả: 5.08.Bao cao ket qua.rar

5.9. Công bố kết quả: 5.09.Cong bo ket qua.rar

5.10. Quản lý thông tin: 5.10.Quan ly thong tin.rar


Các bài viết liên quan