| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NĂM 2017

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có chức năng nghiên cứu về dịch tễ học, vi sinh y học, miễn dịch học và sinh học phân tử; nghiên cứu phát triển vắc xin mới và chế phẩm sinh học dùng cho người; tư vấn và đề xuất với Bộ Y tế về các chiến lược và biện pháp y học dự phòng nhằm hạn chế và thanh toán các bệnh dịch và các bệnh phổ biến (bao gồm các bệnh lây và không lây); tổ chức các loại hình đào tạo cán bộ chuyên ngành theo quy định, chỉ đạo triển khai thực hiện một số chương trình y tế quốc gia; chỉ đạo xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động chuyên ngành y tế dự phòng được phân công trên phạm vi toàn quốc, cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng.

Để đáp ứng yêu cầu công tác, Viện cần tuyển những vị trí việc làm sau:

STT

Đơn vị làm việc

Vị trí việc làm

Số lượng

Mô tả công việc

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

1. 

Phòng Tài chính - Kế toán

Kế toán viên

1

Kiểm tra, kiểm soát, thanh toán nguồn kinh phí hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh và một số dự án viện trợ.

Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính, kế toán

 2

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

 

Chuyên viên Cung ứng vật tư

1

- Tham gia xây dựng kế hoạch cung ứng sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao cho các đơn vị, phù hợp với kế hoạch chung đã được BGĐ phê duyệt.

-  Hoàn thiện các tài liệu tiếp nhận hàng viện trợ thuộc chương trình TCMR quốc gia.

- Thực hiện kế hoạch tiếp nhận, phân bổ vắc xin và các vật tư tiêm chủng theo quyết định của chương trình TCMR quốc gia.

- Cung cấp vật tư phòng thí nghiệm và các loại vật tư khác.

Cử nhân Kinh tế/Quản trị kinh doanh

Kỹ sư xây dựng

1

- Lập kế hoạch đấu thầu, trình duyệt, tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu; tổ chức mở thầu; tham gia công tác xét thầu XDCB.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch và tiến độ các chương trình dự án.

- Theo dõi toàn bộ các hợp đồng công việc ký kết giữa Viện và các cơ quan trong nước (có nguồn kinh phí trong nước hoặc nước ngoài).

- Lập báo cáo, thống kê, lưu trữ  dữ liệu, hợp đồng.

- Quyết toán các hạng mục XD đã hoàn thành và Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán giải ngân đúng quy định và thời  hạn nguồn vốn XDCB.

Kỹ sự xây dựng

 3.

Khoa Sức khỏe cộng đồng và Chỉ đạo tuyến

NCV sức khỏe cộng đồng và chỉ đạo tuyến

hoặc

Y tế công cộng sức khỏe cộng đồng

2

- Tham gia xây dựng các tài liệu, hướng dẫn, quy trình quản lý, giám sát, nâng cao năng lực YTDP; các quy trình, các tài liệu chuyên môn, chương trình đào tạo, công cụ giám sát và dự phòng bệnh không lây nhiễm cho các tuyến trong hệ thống y tế dự phòng.

- Theo dõi, giám sát và hỗ trợ về kỹ thuật cho mạng lưới y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện và các TT KDYT

- Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các chương trình, đề tài hợp tác quốc tế trong lĩnh vực: sức khỏe cộng đồng và các yếu tố nguy cơ liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội đối với sức khỏe cộng đồng; chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cộng đồng; hệ thống y tế và mạng lưới y tế dự phòng; kiểm soát bệnh không lây nhiễm; nghiên cứu và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

- Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế về lĩnh vực YTDP, các bệnh không lây nhiễm, IMCI...

- Tham gia thực hiện các hoạt động của Dự án ECOMORE.

Bác sĩ YHDP hoặc Cử nhân Y tế công cộng

 4.

Khoa Dịch tễ

NCV Thử nghiệm lâm sàng

1

- Thực hiện thử nghiệm lâm sàng các vắc xin mới từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Thực hiện các hoạt động điều tra giám sát dịch tễ học về tình hình dịch bệnh, phân bố, tác nhân, gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho hoạt động phòng chống, điều trị các bệnh dịch để định hướng cho việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin và chiến lược đưa vắc xin vào sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Bác sĩ đa khoa/YTDP

5. 

Khoa Côn trùng và Động vật y học

 

NCV Hóa chất diệt côn trùng

1

- Giám sát và đánh giá tính kháng hóa chất của các côn trùng truyền bệnh (muỗi, bọ chét...).

- Thực hiện khảo nghiệm các chế phẩm hóa chất diệt côn trùng.

- Xây dựng các quy trình, chỉ tiêu kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm hiệu lực đối với các chế phẩm, hoá chất diệt côn trùng trong gia dụng và y tế; phối hợp xây dựng các hướng dẫn quốc gia, hệ thống thông tin báo cáo về sử dụng, quản lý hoá chất diệt côn trùng.

Cử nhân sinh học/hóa học

 6.

Khoa Vi khuẩn

NCV Vi khuẩn

1

- Xác định tính nhạy cảm kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp bao gồm cả S. aureus và P. aeruginosa trong cộng đồng và bệnh viện.

- Thực hiện kỹ thuật PCR xác định các gen kháng kháng sinh của vi khuẩn hô hấp bao gồm cả S. aureus và P. aeruginosa.

- Nghiên cứu cơ chế và đặc tính sinh học phân tử của các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp kháng kháng sinh bao gồm cả S. aureus và P. aeruginosa.

- Quản lý trang thiết bị máy móc phòng thí nghiệm.

- Xác định tính nhạy cảm kháng sinh của các loại vi khuẩn khác gây bệnh trong Quản lý mẫu, kết quả xét nghiệm, kết quả nghiên cứu theo công việc được phân công.

- Tham gia các hoạt động phòng chống dịch do vi khuẩn (lấy bệnh phẩm; trực dịch).

Cử nhân sinh học/Vi sinh/sinh học thực nghiệm hoặc tương đương

 7.

Khoa Miễn dịch và Sinh học phân tử

 

NCV Miễn dịch và Sinh học phân tử

1

- Thực hiện các xét nghiệm sinh học phân tử, biểu hiện protein, phát triển sinh phẩm chẩn đoán và vac xin thư nghiệm, hỗ trợ quản lý chất lượng (quản lý sinh phẩm, vật tư và thiết bị) để duy trì ISO 15189:2012.

- Tham gia thực hiện kỹ thuật nuôi cấy tế bào, miễn dịch, xây dựng các phương pháp đánh giá đáp ứng miễn dịch đối với vắc xin phòng bệnh, mô hình tế bào trong nghiên cứu cơ chế bệnh sinh, quản lý an toàn sinh học.

Cử nhân sinh học/Vi sinh/sinh học thực nghiệm hoặc tương đương

2

Tham gia thực hiện các nội dung công việc trong khuôn khổ dự án 'Đánh giá hiệu quả vắc xin tiêu chảy do rotavirus ở Việt Nam

Cử nhân sinh học/Vi sinh/sinh học thực nghiệm hoặc tương đương

8. 

Văn phòng Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia

NCV đánh giá tiêm chủng

hoặc

Y tế công cộng sức khỏe cộng đồng

1

- Theo dõi kế hoạch hoạt động TCMR hàng tháng, hàng quý

- Tiếp nhận, theo dõi các văn bản đến, gửi văn bản và các tài liệu của tiêm chủng mở rộng tới các địa phương và các đơn vị

- Rà soát  theo dõi tiến độ giao nhận vắc xin

- Theo dõi định mức sử dụng vắc xin, vật tư của 63 tỉnh/TP

- Giám sát điều tra đáp ứng và phòng chống dịch liên quan đến TCMR.

Bác sỹ y tế dự phòng hoặc Cử nhân chuyên ngành y tế công cộng

1

- Nhập liệu, phân tích số liệu giám sát bệnh sởi, các ca nghi sởi

- Tham gia triển khai nghiên cứu khoa học

- Hỗ trợ công tác thanh quyết toán của các hoạt động do Tổ chức y tế thế giới hỗ trợ

- Giám sát điều tra đáp ứng và phòng chống dịch liên quan đến TCMR.

Bác sỹ y tế dự phòng hoặc Cử nhân chuyên ngành y tế công cộng

 9.

Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật và Y tế dự phòng

Bác sĩ khám, tư vấn

2

- Khám bệnh, tư vấn về xét nghiệm, tiêm chủng, dinh dưỡng và hướng dẫn điều trị các bệnh nhiễm trùng. Đặc biệt là các bệnh Dại, Viêm gan A, B, C và HIV...

- Tham gia tư vấn cho cộng đồng về dinh dưỡng cho mẹ và bé

- Tham gia các hợp đồng tiêm vắc xin của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Trung tâm giao.

- Trả lời tư vấn về xét nghiệm, tiêm chủng qua điện thoại, tổng đài 1088

Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa Nhi

Nhân viên Xét nghiệm

1

- Lấy máu và nhận mẫu bệnh phẩm tại phòng xét nghiệm.

- Tham gia thực hiện các công việc lấy máu xét nghiệm phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ.

- Phối hợp với phòng kinh doanh khai thác và xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ xét nghiệm.

Cử nhân sinh học/Vi sinh/sinh học thực nghiệm hoặc tương đương

Nhân viên Lễ tân

1

- Tiếp đón khách, hướng dẫn khách kê khai các thông tin cá nhân và vào toàn bộ số liệu trong máy tính.

- Lập hồ sơ khám bệnh cho khách.

- Trả lời điện thoại của khách liên lạc đến Trung tâm, nếu cần, nối máy cho khách với các bộ phận chức năng liên quan: Phòng bác sĩ, Phòng Xét nghiệm, Phòng kinh doanh...

- Tăng cường nhân lực cho bộ phận y tá và phòng xét nghiệm khi Trung tâm cần:

+ Tiêm vắc xin và kháng huyết thanh theo chỉ định của bác sỹ.

+ Nhận vắc xin xuất, sử dụng theo ngày.

+ Giám sát chặt chẽ các biểu hiện của khách hàng trong quá trình tiêm chủng.

Cao đẳng/Trung cấp điều dưỡng;  hình thức khá; kỹ năng giao tiếp tốt; giọng nói chuẩn, rõ ràng

Nhân viên Kinh doanh

1

- Tiếp nhận các thông tin của khách hàng liên hệ tiêm hợp đồng vắc xin và hợp đồng xét nghiệm, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.

- Thực hiện các chương trình truyền thông, chăm sóc khách hàng và phát triển các dịch vụ mới.

- Thực hiện công tác marketting giới thiệu sản phẩm vắc xin, dịch vụ tiêm chủng, dịch vụ xét nghiệm, các hóa chất diệt côn trùng/diệt khuẩn…

- Phối hợp thực hiện công tác tổ chức, hành chính của Trung tâm.

Cao đẳng trở lên về chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, marketing...

1

- Dự trù, nhập xuất  vắc xin phục vụ nhu cầu sử dụng của Trung tâm.

- Phối hợp bộ phận kho, kế toán, theo dõi và báo cáo nhập xuất tồn vắc xin định kỳ.

- Nhập các sinh phẩm cung cấp cho phòng Xét nghiệm tại Trung tâm và các labo trong Viện thực hiện xét nghiệm dịch vụ.

- Lập và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng thuê khoán chuyên môn, nghiên cứu khoa học...

- Lập và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng khảo nghiệm.

Cử nhân chuyên ngành kinh tế/kế toán

10. 

TT CIMADE

Kỹ thuật viên điện

 

- Vận hành và bảo dưỡng định kỳ các loại máy móc của Trung tâm; sửa chữa nhỏ điện, nước.

- Sấy trấu vô trùng.

- Sản xuất, sấy thức ăn, ra lò và vận chuyển thức ăn khô vào kho.

Cao đẳng điện


Hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

Mỗi thí sinh tham gia tuyển dụng nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần gồm:

1. Đơn xin việc (viết tay);
2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy khai sinh (công chứng);
5. Giấy chứng nhận sức khỏe có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
6. Chứng minh thư nhân dân (bản photo);
7. Hộ khẩu gia đình (bản photo);
8. Giấy tờ khác liên quan đến quá trình công tác (nếu có).

Trường hợp có văn bằng chứng chỉ do cơ sở  đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thành phần hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định (không trả lại hồ sơ dự tuyển).

Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: từ ngày 20/02/2017 đến hết ngày 03/3/2017 (từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần).
- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ (tầng 2, nhà I), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Địa chỉ: Số 01, phố Yecxanh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 04.39716354

Lưu ý: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính, không nhận qua đường bưu điện hay dịch vụ chuyển phát).

Sau thời hạn nhận hồ sơ, Hội đồng Tuyển dụng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ xét hồ sơ và chọn ứng viên vào danh sách rút gọn cho mỗi vị trí cần tuyển dụng. Các ứng viên trong danh sách rút gọn sẽ được liên hệ và mời tham gia phỏng vấn trực tiếp. 

Nội dung chi tiết thông báo tuyển dụng xem tại đây: 2017_TB tuyen dung LDHD 2017.pdfTag: sau:vị trí việctuyểnviệnđể đáp ứng yêu cầu công táclây);bệnh lâybệnh phổ biến (bao gồmbệnh dịchthanh toánhọc dự phòng nhằm hạn chếbiện phápchiến lượcđề xuấtngười; tư vấnchế phẩm sinh học dùngsinh học phân tử; nghiên cứu phát triển vắc xinmiễn dịch họchọcvi sinhdịch tễ họcchức năng nghiên cứu

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NĂM 2017
2.5/5 4