| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Anh Sơn


Đề tài: Thực trạng hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng và hiệu quả mô hình can thiệp
 
CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG
MÃ SỐ: 62 72 03 01
 
 NCS. NGUYỄN ANH SƠN 
Bộ Y tế
  
                     THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2018
                                    
TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học 
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  
 
                                                                                           Trân trọng kính mời!Tag: hiệu quả mô hình can thiệp

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Anh Sơn Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Anh Sơn
0.0/5 0