| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Mục tiêu và các chiến lược phòng chống bệnh dại ở Việt Nam

I. Mục tiêu của Dự án:

            Khống chế bệnh dại vào năm 2000 và loại trừ bệnh dại vào năm 2020.

II. Các chiến lược phòng chống bệnh dại ở Việt Nam:     
         1. Tăng cường sự ủng hộ của Chính phủ và trách nhiệm của Chính quyền các cấp.

         2. Tăng cường sự phối hợp liên ngành, sự tham gia của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ, các tổ chức cộng đồng và mỗi người dân. Thành lập các Ban chỉ đạo đa ngành ở các cấp.

         3. Tăng cường IEC nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cộng đồng về bệnh dại, các biện pháp phòng chống.

         4. Tăng cường công tác giám sát bệnh dại ở người và động vật.

         5. Thực hiện các chương trình kiểm soát đàn chó, mèo; tiêm phòng dại thường xuyên cho đàn chó đạt tỷ lệ trên 85% để loại trừ bệnh dại ở chó.

         6. Điều trị sau phơi nhiễm đúng và kịp thời sử dụng vắc xin dại tế bào thế hệ mới an toàn, hiệu quả và giá thành hợp lý.

         7. Tăng cường sự hợp tác quốc tế với các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ.

         8. Thực hiện mô hình: “Xã hội hoá công tác phòng chống bệnh dại”. Xây dựng xã/phường, huyện/thị, tỉnh/thành phố an toàn không có bệnh dại.

         9. Chính phủ phê duyệt chương trình “Khống chế và loại trừ bệnh dại ở Việt Nam vào năm 2020” ở cấp Quốc gia, có như vậy mới đủ mạnh để thực hiện được mục tiêu loại trừ bệnh dại ở Việt Nam.

Tag: việt namchiến lược phòng chống bệnh dại

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Mục tiêu và các chiến lược phòng chống bệnh dại ở Việt Nam Mục tiêu và các chiến lược phòng chống bệnh dại ở Việt Nam
1.5/5 52