| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương qua các thời kỳ

Đạihội đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào ngày2/6/2015 trong bốicảnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừngnhững ngày lễ lớn trong năm 2015 Hãy cùng nhìn lại Ban chấp hànhĐăng bộ Viện qua 8 nhiệm kỳ.

BCH Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 1993-1995

Đ/c Trần VănTiến, Bí thư

Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, PhóBí thư

Đ/c Nguyễn Văn Đệ, UVTV

Đ/c Hoàng Thủy Long, UV

Đ/c Hoàng Thu Thủy, UV

Đ/c Nguyễn ĐăngThâu, UV

Đ/c Vũ Thị Hậu,UV

 

BCH Đảng bộ Viện nhiệmkỳ 1995-1997

Đ/c Trần Văn Tiến, Bí thư

Đ/c Nguyễn Văn Đệ, Phó Bí thư

Đ/c Hoàng Thủy Long, UVTV

Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, UV

Đ/c Hoàng Thu Thủy, UV

Đ/c Nguyễn Đăng Thâu, UV 

Đ/c Vũ Thị Hậu,UV

Đ/c Nguyễn Kim Giao, UV

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường,UV

Ủy ban Kiểm tra

Đ/c Hoàng Thu Thủy, Chủ nhiệm

Đ/c Nguyễn Kim Tâm

Đ/c Nghiêm Kim Hà

 

BCH Đảng bộ Viện nhiệmkỳ 1998-2000

Đ/c Nguyễn Văn Đệ, Bí thư

Đ/c Hoàng Thủy Long, Phó Bí thư

Đ/c Đoàn Thị Thủy,UVTV

Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, UV

Đ/c Hoàng Thu Thủy, UV

Đ/c Nguyễn Đăng Thâu, UV

Đ/c Nguyễn Kim Giao, UV

Đ/c Nguyễn Đình Bảng, UV

Đ/c Hồ Thị Minh Lý, UV

Ủy ban Kiểm tra

Đ/c Hoàng Thu Thủy, Chủ nhiệm

Đ/c Hoàng Minh Hiền

Đ/c Nghiêm Kim Hà

 

BCH Đảng bộ Viện nhiệmkỳ 2000-2002

Đ/c Nguyễn Văn Đệ, Bíthư

Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Phó Bí thư

Đ/c Hồ Thị Minh Lý, UVTV

Đ/c Hoàng Thủy Long, UV

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, UV

Đ/c Đặng Đức Anh,UV

Đ/c Đoàn Thị Thủy,UV

Đ/c Nguyễn Đình Bảng, UV

Đ/c Hoàng Văn Tân

 

BCH Đảng bộ Viện nhiệmkỳ 2003-2005

Đ/c Phạm Ngọc Đính, Bí thư

Đ/c Nguyễn Thu Vân, Phó Bí thư

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, UVTV

Đ/c Hồ Thị Minh Lý, Ủy viên

Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Ủy viên

Đ/c Đặng Đức Anh,Ủy viên

Đ/c Phạm Sơn Thủy, Ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thanh, Ủy viên

Đ/c Đoàn Thị Thủy, Ủy viên

Đ/c Hoàng VănTân, Ủy viên

Đ/c Nguyễn Văn Cường, Ủy viên

Ủy ban Kiểm tra

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ nhiệm

Đ/c Hoàng Minh Hiền

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

 

BCH Đảng bộ Viện nhiệmkỳ 2005-2008

Đ/c Phạm Ngọc Đính, Bíthư

Đ/c Nguyễn Trần Hiển, Phó Bí thư

Đ/c Nguyễn Thu Vân, UVTV, Chủ nhiệm UBKT

Đ/c Hồ Thị Minh Lý, Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, UV

Đ/c Đặng Đức Anh,UV

Đ/c Lê Thị Quỳnh Mai, UV

Đ/c Phạm Sơn Thủy, UV

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, UV

Đ/c Đoàn Thị Thủy, UV

Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, UV

Ủy ban Kiểm tra

Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thanh

Đ/c Nguyễn Trọng Phú

Đ/c Hoàng Minh Hiền

 

BCH Đảng bộ Viện nhiệmkỳ 2008-2010

Đ/c Nguyễn Trần Hiển, Bíthư

Đ/c Đặng Đức Anh,Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, UVTV

Đ/c Nguyễn Trọng Phú, UV, Phó Chủ nhiệm UBKT

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, UV

Đ/c Lê Thị Quỳnh Mai, UV

Đ/c Phạm Sơn Thủy, UV

Đ/c Trần Như Dương, UV

Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, UV

Ủy ban Kiểm tra

Đ/c Đặng Đức Anh,Chủ nhiệm

Đ/c Nguyễn Trọng Phú, Phó Chủ nhiệm

Đ/c Nguyễn ThịH iền Thanh

Đ/c Lê Thị Phương Mai

Đ/c Nguyễn ThanhThủy

 

BCH Đảng bộ Viện nhiệmkỳ 2010-2015 (6/2010-5/2015)

Đ/c Nguyễn Trần Hiển, Bíthư

Đ/c Đặng Đức Anh,Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, UVTV

Đ/c Nguyễn Trọng Phú, UV, Phó Chủ nhiệm UBKT

Đ/c Lê Thị Quỳnh Mai, UV

Đ/c Phạm Sơn Thủy, UV

Đ/c Trần Như Dương, UV

Đ/c Dương Thị Hồng, UV

Đ/c Vũ Đình Thiểm, UV

Ủy ban Kiểm tra

Đ/c Đặng Đức Anh,Chủ nhiệm

Đ/c Nguyễn Trọng Phú, Phó Chủ nhiệm

Đ/c Thẩm Chí Dũng

Đ/c Lê Thị Phương Mai

Đ/c Nguyễn Thanh Thủy

Kiện toàn tháng 4/2015:

Đ/c Đặng Đức Anh,Bí thư

Đ/c Trần Như Dương, Phó Bí thư

 


Tag: nhìn lại ban chấp hành đăng bộ viện qua 8 nhiệm kỳhãy02/6/2015

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương qua các thời kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương qua các thời kỳ
3.5/5 215