THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Thông báo Triệu tập thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019.

1. Thời gian: 14 giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường lớp, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Số 01 phố Yéc-xanh, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung: Phổ biến các nội dung liên quan đến việc xét tuyển viên chức của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2019.

Đề nghị các thí sinh dự thi đến tham dự đúng thời gian và thành phần.

Nội dung chi tiết của Thông báo triệu tập, Danh sách thí sinh được triệu tập xem tại đây

Thông_báo_triệu_tập_thí_sinh.pdf


Các bài viết liên quan