| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra y tế năm 2015, triển khai nhiệm vụ thanh tra y tế năm 2016 và tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra y tế

Trong 2 ngày 25 và 26/3, tại Phú Thọ, Thanh tra ngành y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015, triển khai nhiệm vụ thanh tra y tế năm 2016 và tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2016, cho 63 Thanh tra y tế toàn quốc.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, trao khen thưởng năm 2015, các tham luận của một số đơn vị. Thanh tra Bộ y tế đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế và Lãnh đạo Thanh tra chính phủ, phát động phong trào thi đua năm 2016. Các thảo luận đã tập trung làm rõ những kết quả, thành tựu nổi bật, phân tích cụ thể những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra y tế và nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế để đề xuất các giải pháp khắc phục, tháo gỡ và từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách trong tổ chức, hoạt động của thanh tra y tế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành theo yêu cầu hiện nay đối với công tác thanh tra y tế.

Phát biểu tại hội nghị TS Đặng Văn Chính, Chánh thanh tra Bộ Y tế cho rằng: Công tác thanh tra y tế trong toàn quốc năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả lớn hơn năm 2014. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của toàn ngành, thanh tra ngành y tế mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ và tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Lãnh đạo Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ và của Lãnh đạo các Sở Y tế đối với công tác thanh tra, sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ của các cơ quan trung ương cũng như địa phương đối với công tác thanh tra y tế.

Năm 2016, thanh tra y tế cần tập trung thực hiện Kế hoạch thanh tra y tế số 1047/KH-BYT ngày 20/11/2015 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Tiếp công dân. Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, hòa giải. Kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải nâng cao chất lượng, kết luận phải đúng, trúng và kịp thời theo quy định của pháp luật; Tăng cường kiểm tra đôn đốc, xử lý sau thanh tra để thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức thanh tra y tế cũng cần được đặc biệt quan tâm. Cần phải nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cũng như nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức thanh tra, từ đó nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Thực hiện Đề án tăng cường năng lực thanh tra Y tế giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng thời với việc tăng cường lực lượng cho đội ngũ thanh tra.                                                                                                                                               Lan Phương
Phòng Tổ chức cán bộ 


Tag: tế toàn quốc63 thanh tratập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2016tế năm 2016triển khai nhiệm vụ thanh tratế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015thanh tra ngànhphú thọ26/3

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra y tế năm 2015, triển khai nhiệm vụ thanh tra y tế năm 2016 và tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra y tế Hội nghị tổng kết công tác thanh tra y tế năm 2015, triển khai nhiệm vụ thanh tra y tế năm 2016 và tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra y tế
1.5/5 22