| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Danh sách các loại sách đã phát hành năm 2013

(Tác giả là chủ biên hoặc tham gia biên soạn)
 
 
          1.     GS.TS. Vũ Sinh Nam, PGS.TS. Trần Đắc Phu (Chủ biên). Hướng dẫn đạt chuẩn Quốc gia trung tâm y tế dự phòng tỉnh/thành phố. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2013.
 
          2.     GS.TS. Vũ Sinh Nam, PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, TS. Nguyễn Văn Bình (Chủ biên). Quy trình xét nghiệm vi sinh vật y học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2013.
 
          3.     GS.TS. Vũ Sinh Nam, PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, PGS.TS. Phan Trọng Lân. Quy trình xét nghiệm sinh hóa-huyết học y học và các xét nghiệm chẩn đoán khác. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2013.
 
          4.     GS.TS. Vũ Sinh Nam, PGS.TS. Nguyễn Thanh Long. Quy trình xét nghiệm lý-hóa y học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2013.
 
          5.     PGS.TS. Nguyễn Thanh Long (Chủ biên). An toàn tiêm chủng vắc xin Cúm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2013.

Tag: sách viện vệ sinh dịch tễ trung ương xuất bản năm 2013

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Danh sách các loại sách đã phát hành năm 2013 Danh sách các loại sách đã phát hành năm 2013
3.0/5 34