| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Danh sách các loại sách đã phát hành năm 2012

TỔNG HỢP DANH SÁCH GIÁO TRÌNH VÀ SÁCH
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG XUẤT BẢN NĂM 2012
 
(Tác giả là chủ biên hoặc tham gia biên soạn)
 
          1.  GS.TS Nguyễn Trần Hiển (Chủ biên). Cúm A/H1N1/09 đại dịch tại Việt NamNXB y học, Hà Nội,2012.

2.  
Thực hành dịch tễ học thực địa. (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội.

3.  
Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm phổ biến 2012(Giáo trình). NXB Y học, 2012.
 
          4.    Thống kê cơ bản trong Y sinh học  (đào tạo chuyên khoa I dịch tễ học thực địa). (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội,  2012.
 
          5.    GS.TS. Vũ Sinh Nam (Chủ biên). Sử dụng và kiểm chuẩn trang thiết bị hóa lý phòng xét nghiệm. (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội,  2012.
 
          6.    Kỹ thuật xét nghiệm VSATTP (đào tạo KTV xét nghiệm vi sinh cơ bản). (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội,2012.
 
          7.    Kỹ thuật xét nghiệm VSATTP (đào tạo KTV xét nghiệm vi sinh nâng cao). (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội, 2012.
 
          8.    Kỹ thuật xét nghiệm VSATTP (đào tạo KTV xét nghiệm hóa học cơ bản). (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội, 2012.
 
          9.    Kỹ thuật xét nghiệm VSATTP (đào tạo KTV xét nghiệm hóa học nâng cao). (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội, 2012.
 
        10.  Kỹ thuật Y tế trường học (chương trình đào tạo cơ bản cho cán bộ Y tế trường học) (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội, 2012.
 
        11.  Kỹ thuật Y tế trường học (chương trình đào tạo nâng cao cho cán bộ Y tế trường học). (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội, 2012.
 
        12. GS.TS. Vũ Sinh Nam (Chủ biên). Tác nhân sinh học Mesocyclops và ứng dụng trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam. NXB Y học, 2012.
 
        13. Kinh tế y tế (tài liệu đào tạo bác sỹ chuyên khoa định hướng y học dự phòng) (Chuyên khảo). NXB Y học, Hà Nội, 2012.
 
        14. Thực hành và quản lý phòng xét nghiệm. (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội,  2012.
 
        15. Sử dụng và kiểm chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh(Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội, 2012.
 
        16. Xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn (chương trình đào tạo nâng cao). (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội, 2012.
 
        17. Xét nghiệm chẩn đoán vi rút (chương trình đào tạo nâng cao). (Giáo trình). NXB Y học, Hà Nội, 2012.
 

Tag: loại sách đã phát hành năm 2012

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Danh sách các loại sách đã phát hành năm 2012 Danh sách các loại sách đã phát hành năm 2012
4.0/5 11