| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Tổng hợp các chương trình học bổng

Để thuận tiện cho quá trình tìm kiếm học bổng cho các cán bộ có nhu cầu đi học tập nâng cao trình độ tại nước ngoài, một số thông tin về các chương trình học bổng đã được tổng hợp theo danh sách dưới đây:


Một số chương trình học bổng của chính phủ

Tên học bổng

Chính phủ tài trợ

Đối tượng

Địa chỉ web

Đề án 599

Việt Nam

Công chức, viên chức Nhà nước

http://www.vied.vn/vn/default.aspx

Fulbright

Mỹ

Không phân biệt khối công/ tư. Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

http://vietnam.usembassy.gov/fulbright.html

Chevening

Anh

Mở

http://www.chevening.org/

Australia Awards Scholarships (AAS)

Úc

Mở, có ưu  tiên cho khu vực Nhà nước

http://www.asdiv.edu.vn/

Australia Awards Fellowships

Úc

Mở, có ưu  tiên cho khu vực Nhà nước

http://www.asdiv.edu.vn/

Australia Awards Leadership Program

Úc

Mở, có ưu  tiên cho khu vực Nhà nước

http://www.asdiv.edu.vn/

Endeavour

Úc

Hoàn toàn mở, nhưng cạnh tranh khu vực, chứ không chỉ Việt Nam

http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/Pages/default.aspx

BTC

Bỉ

Mở

http://www.btcctb.org/en/scholarships

New Zealand ASEAN Scholars awards

New Zealand

http://www.nzembassy.com/viet-nam/relationship-between-new-zealand-and-viet-nam/development-cooperation/nz-development-schola

Eramus Mundus

EU

ADB-Japan Scholarship Program

Nhật Bản qua ADB

http://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program

Vietnam - Austria Scholarship Programme

Áo

http://vied.vn/vn/media/tainguyen/hocbong/vietnam-austria-scholarship-programme_34917.aspx

Vietnam Young Leader Award (VYLA)

Việt nam + Indiana University (Mỹ)

Ưu tiên giảng viên đại học và các viện nghiên cứu công

The Robert S. McNamara Fellowships Program

Nhiều chính phủ đóng
góp, quản lý bởi Ngân hàng thế giới

Mở, không dành cho nhân viên và tư vấn của ngân hàng thế giới

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTRSMFP/0,,contentMDK:21588578~menuPK:552352~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551843,00.html

Joint Japan/World Bank GraduateScholarship Program (JJ/WBGSP)

Nhật Bản, quản lý bởi Ngân hàng thế giới

Mở, không dành cho nhân viên và tư vấn của ngân hàng thế giới

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTJJWBGSP/0,,contentMDK:20276784~menuPK:551652~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551644,00.html

IDEAS

Ireland

http://www.embassyofireland.vn/home/index.aspx?id=71969

Học bổng chính phủ các nước Nga, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Mông Cổ

Nga, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Mông Cổ

Do Bộ GD&ĐT Việt Nam quản lý

http://www.moet.gov.vn/?page=9.6

Monbukagakusho

Nhật Bản

http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html

Chinese Government Scholarship Program

Trung Quốc

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=1422

Học bổng chính phủ Đài Loan

Đài Loan

http://english.moe.gov.tw/lp.asp?ctNode=11425&CtUnit=1344&BaseDSD=16&mp=1

The Malaysia International Scholarship (MIS)

Malaysia

https://payloan.mohe.gov.my/INTER/index_mis.php

Korean Government Scholarship Program for International Students

Hàn Quốc

http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo=78&menuNo=349

ASEAN Scholarships

Singapore

Các nước ASEAN

http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/

Học bổng Chính phủ Ý

Italy

http://www.ambhanoi.esteri.it/Ambasciata_Hanoi/Webform/Msg_pag_non_disp.aspx?aspxerrorpath=/Ambasciata_Hanoi/Templates/HomePage.aspx

DAD

Đức

http://www.daadvn.org/vi/

Chính phủ Pháp

Pháp

http://www.ambafrance-vn.org/-Chuong-trinh-hoc-bong-cua-Chinh-

Effiel

Pháp

http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiffel


Tên học bổng

Chính phủ tài trợ

Đối tượng

Địa chỉ web

Đề án 599

Việt Nam

Công chức, viên chức Nhà nước

http://www.vied.vn/vn/default.aspx

Fulbright

Mỹ

Không phân biệt khối công/ tư. Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

http://vietnam.usembassy.gov/fulbright.html

Chevening

Anh

Mở

http://www.chevening.org/

Australia Awards Scholarships (AAS)

Úc

Mở, có ưu  tiên cho khu vực Nhà nước

http://www.asdiv.edu.vn/

Australia Awards Fellowships

Úc

Mở, có ưu  tiên cho khu vực Nhà nước

http://www.asdiv.edu.vn/

Australia Awards Leadership Program

Úc

Mở, có ưu  tiên cho khu vực Nhà nước

http://www.asdiv.edu.vn/

Endeavour

Úc

Hoàn toàn mở, nhưng cạnh tranh khu vực, chứ không chỉ Việt Nam

http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/Pages/default.aspx

BTC

Bỉ

Mở

http://www.btcctb.org/en/scholarships

New Zealand ASEAN Scholars awards

New Zealand


http://www.nzembassy.com/viet-nam/relationship-between-new-zealand-and-viet-nam/development-cooperation/nz-development-schola

Eramus Mundus

EUADB-Japan Scholarship Program

Nhật Bản qua ADB


http://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program

Vietnam - Austria Scholarship Programme

Áo


http://vied.vn/vn/media/tainguyen/hocbong/vietnam-austria-scholarship-programme_34917.aspx

Vietnam Young Leader Award (VYLA)

Việt nam + Indiana University (Mỹ)

Ưu tiên giảng viên đại học và các viện nghiên cứu công


The Robert S. McNamara Fellowships Program

Nhiều chính phủ đóng
góp, quản lý bởi Ngân hàng thế giới

Mở, không dành cho nhân viên và tư vấn của ngân hàng thế giới

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTRSMFP/0,,contentMDK:21588578~menuPK:552352~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551843,00.html

Joint Japan/World Bank GraduateScholarship Program (JJ/WBGSP)

Nhật Bản, quản lý bởi Ngân hàng thế giới

Mở, không dành cho nhân viên và tư vấn của ngân hàng thế giới

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTJJWBGSP/0,,contentMDK:20276784~menuPK:551652~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551644,00.html

IDEAS

Ireland


http://www.embassyofireland.vn/home/index.aspx?id=71969

Học bổng chính phủ các nước Nga, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Mông Cổ

Nga, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Mông Cổ

Do Bộ GD&ĐT Việt Nam quản lý

http://www.moet.gov.vn/?page=9.6

Monbukagakusho

Nhật Bản


http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html

Chinese Government Scholarship Program

Trung Quốc


http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=1422

Học bổng chính phủ Đài Loan

Đài Loan


http://english.moe.gov.tw/lp.asp?ctNode=11425&CtUnit=1344&BaseDSD=16&mp=1

The Malaysia International Scholarship (MIS)

Malaysia


https://payloan.mohe.gov.my/INTER/index_mis.php

Korean Government Scholarship Program for International Students

Hàn Quốc


http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo=78&menuNo=349

ASEAN Scholarships

Singapore

Các nước ASEAN

http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/

Học bổng Chính phủ Ý

Italy


http://www.ambhanoi.esteri.it/Ambasciata_Hanoi/Webform/Msg_pag_non_disp.aspx?aspxerrorpath=/Ambasciata_Hanoi/Templates/HomePage.aspx

DAD

Đức


http://www.daadvn.org/vi/

Chính phủ Pháp

Pháp


http://www.ambafrance-vn.org/-Chuong-trinh-hoc-bong-cua-Chinh-

Effiel

Pháp


http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiffel


Các nguồn thông tin về học bổng khác


Nguồn tin

Nội dung

Địa chỉ web

VDIC's Newsletter

Các bản tin hàng tháng của VDIC đều có nhiều thông tin về học bổng khác nhau

http://vdic.org.vn/en/newsletter.html

TTVN's DuHọc

Trang diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng

http://ttvnol.com/Duhoc

Fulbright Weblog

Trang blog chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng Fulbright

http://www.fulbrightvietnam.tk/

Viet PhD

Trang diễn đàn của cộng đồng nghiên cứu sinh  Việt Nam

http://vietphd.org/forum/index.php

Viet MBA

Trang diễn đàn của cộng đồng MBA việt nam

 

USGuide

Mạng chia sẻ thông tin du học và kinh nghiệm du học của du học sinh Việt Nam về du học Mỹ

http://usguide.org.vn/forum/

VietAbroader

Một trang do du học sinh Việt nam tại Mỹ lập ra giúp các bạn sinh viên muốn sang Mỹ học

http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Forum/VietAbroader-Forum

New Zealand Educated

Trang web chia sẻ  các học bổng về du học tại New Zealand, có nhiều học bổng thú vị

http://newzealandeducated.com/

Cục Đào Tạo Nước Ngoài

Cơ  quan quản  lý học bổng  chính  phủ  của Bộ GD&ĐT Việt Nam, có nhiều học bổng của các nước và các trường khác

http://www.vied.vn/vn/media/tainguyen/hocbong.aspx

                                           

                                                                                                                                     Lương Minh Tân

                                                                                                                             Phòng Hợp tác quốc tếTag: danh sách dưới đây:tổng hợpchương trình học bổng đãsố thông tinnước ngoàinhu cầu đi học tập nâng cao trình độcán bộtrình tìm kiếm học bổng

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Tổng hợp các chương trình học bổng Tổng hợp các chương trình học bổng
1.5/5 93