| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 284 của NCS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG


 Thông báo công bố ngày 16/11/2018

Đề tài:  “THỰC TRẠNG BỆNH DẠI Ở NGƯỜI TẠI CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG TRƯỜNG HỌC“
                         
CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG
              MÃ SỐ:  62 72 03 01


 NCS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG
                
THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2018
TẠI:  Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Số 1 Y Éc Xanh - Hai Bà Trưng - Hà Nội           
                                                                                  
         Trân trọng kính mời!
Tag: trường họcđổi hành vihiệu quả can thiệp truyền thôngmiền núi phía bắctỉnh trung dungườithực trạng bệnh dại

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 284 của NCS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Bảo vệ  luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  284 của NCS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
0.0/5 0