| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 283 của NCS. Bùi Hữu Toàn


Thông báo công bố ngày 24/7/2018

Đề tài:  “THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG CỦA BÀ MẸ NGƯỜI H’MÔNG ĐANG NUÔI CON DƯỚI 5 TUỔI TỈNH SƠN LA VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP“
                         
CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ
 MÃ SỐ:  62 72 01 64

NCS. BÙI HỮU TOÀN
CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ

THỜI GIAN:  9 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2018
TẠI:  Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Số 1 Y Éc Xanh - Hai Bà Trưng - Hà Nội               

                                                                                  
         Trân trọng kính mời!Tag: hiệu quả can thiệpnuôi con dưới 5 tuổi tỉnh sơn labà mẹ người h’môngthực hành rửa tay bằng xà phòngkiến thứcsố yếu tố liên quanthực trạng

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 283 của NCS. Bùi Hữu Toàn Bảo vệ  luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  283 của NCS. Bùi Hữu Toàn
0.0/5 0